Dotační program k podpoře 30 let svobodné tvorby

30. 1. 2019. Zastupitelé města schválili ve středu 30. ledna dotační program pro oblast kultury s názvem „30 let od sametové revoluce – 30 let svobodné tvorby". Částka 850 tisíc korun je připravena na podporu projektů reflektujících demokratické změny po 17. listopadu 1989. Maximální výše podpory pro jeden projekt je 50 tisíc korun. Termín pro podání žádostí je od 4. do 15. března. Akce se musí uskutečnit do konce roku 2019.

V letošním roce uplyne 30 let od sametové revoluce, která představuje jednu z nejvýznamnějších událostí v našich novodobých dějinách. Vytváří předěl nejen mezi dvěma historickými epochami, ale také mezi zcela odlišnými společnostmi a způsoby života. Společenské změny, které nastartovaly události po studentské vzpomínkové manifestaci 17. listopadu 1989 v Praze, se promítly také v oblasti kultury. Proměnou prošly žánry, témata, instituce, kulturní a umělecké profese. Změnilo se publikum a prostředí, na něž kultura směřuje.

Potřetí v řadě přicházíme s dotačním programem, který podpoří specifickou skupinu projektů. Po programu, kterým jsme si připomněli 400 let od úmrtí Williama Shakespeara, a podpoře akcí k 750 letům od první písemné zmínky o Ostravě to byly v loňském roce dvě další výzvy – 100 let Československa a 90. výročí od úmrtí Leoše Janáčka. Na všechny přitom reagovaly kulturní i vzdělávací instituce nápady, které jsme finančně podpořili. Věřím, že je zaujme i naše letošní výzva. O konkrétních akcích rozhodnou zastupitelé nejpozději v květnu,“ řekl náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák.

Podpořeny mohou být besedy, happeningy, příprava a realizace představení, výstavy, publikace, přednášky, workshopy a další aktivity.

Cílem výzvy je prezentace třiceti let polistopadové tvorby se zaměřením na svobodu projevu a názoru svobodně tvořit a rozvíjet kulturní projekty. Připomenutí 30. výročí nabyté svobody je příležitostí nejen k oslavám, ale také k zamyšlení nad pojmy demokracie a svoboda ve všech oblastech společensko-kulturního života,“ dodal náměstek Pražák.

V případě dotačního programu se jedná o přímou podporu projektů a akcí. V rámci výzvy budou moci subjekty žádat o účelovou dotaci, příspěvkové organizace města a městských obvodů o příspěvek a městské obvody o transfer, a to na přípravu, realizaci akcí a projektů.