Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Detektory zachraňují životy

Poslední změna: Čtvrtek 17.05.2018 08:41 - Oborilová Hana
16. 5. 2018. Město Ostrava vybavuje od začátku letošního roku obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Byly nakoupeny z prostředků města a jejich instalace je zajišťována jednotlivými obvody. Je to akce, která svým rozsahem doposud nemá v České republice obdoby. První výsledky instalace hlásičů se již dostavily. V obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nově nainstalované detektory CO zachránily před otravou čtyři rodiny.

Poslední události potvrzují správnost našeho rozhodnutí vybavit obecní byty detektory. Jde o nejlepší důkaz, že toto opatření funguje a chrání to nejcennější – lidské životy,“ řekl primátor města Ostravy Tomáš Macura. „Záměrem města je v zájmu zvýšení bezpečnosti svých občanů a ochrany svého majetku mít nainstalovány detektory ve všech obecních bytech. Jak jsme deklarovali, oslovili jsme znovu všechny městské obvody s opakovanou nabídkou nákupu těchto zařízení i pro další byty v jejich správě,“ dodal primátor Macura. 

V první vlně jsou instalovány detektory požáru do 2800 bytů. Detektory CO byly instalovány do 1700 bytů. Detektory jsou v první vlně nainstalovány do obecních bytů ve 14 obvodech. Nejvíce hlásičů požáru je v obvodech Slezská Ostrava (1051), Poruba (702) a Moravská Ostrava a Přívoz (300). Nejvíce detektorů oxidu uhelnatého je v Moravské Ostravě a Přívozu (500), Slezské Ostravě (304) a v Radvanicích a Bartovicích (267). Předpokládaný termín ukončení instalace detektorů městskými obvody je v srpnu 2018. 

Druhá vlna instalace těchto zařízení je plánována na druhou polovinu roku 2018. V obvodech Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-jih a v bytech patřících MMO bude nainstalováno 7930 požárních hlásičů a 386 detektorů CO (ty se montují jen do bytů využívajících spalovací zařízení pro ohřev vody a topení). V tuto chvíli probíhá příprava podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zařízení. V rámci tohoto řízení bude vybrán i dodavatel instalace zařízení do jednotlivých bytů. 

Na základě čerstvých zkušeností, kdy se jedna z rodin pokoušela vypnout alarm detektoru oxidu uhelnatého vyjmutím baterií, závěrem upozorňujeme, aby lidé hlášení detektorů nebrali na lehkou váhu a vždy volali číslo 112, důsledně vyvětrali otevřením oken, příslušný zdroj oxidu uhelnatého vypnuli a nechali zkontrolovat odbornou plynařskou firmou.