Ostrava úspěšně snižuje své zadlužení

Na webu města Ostravy najdete odpočítávadlo dluhu. Uvidíte, o jakou částku se dluh města snižuje každou sekundu a každou minutu. Kdo se zajímá o hospodaření města, může si projít jednotlivé položky v tzv. klikacím rozpočtu.

Město Ostrava si za posledních pět let nepůjčuje a naopak splácí závazky vůči bankám. Každoročně provádí revizi svých výdajů a tvoří finanční rezervy na investice. Hospodaření města ocenila ratingová agentury Moody´s, která udělila Ostravě nejvyšší možné hodnocení města v České republice, a to A1pozitivní.

Ostrava hospodaří transparentně, proto zařadila na web tzv. klikací rozpočet, kde si každý zájemce může prohlédnout, jaké má Ostrava příjmy a výdaje.

Nyní je na webu města umístěno odpočítávadlo dluhu. V roce 2014 dosáhlo zadlužení města částky 3,78 miliardy korun.

Současnému vedení města se podařilo dluh snížit k 31.12.218 na 2,13 miliardy korun. Přímý dluh přepočtený na jednoho obyvatele města tak poklesl z 12 852 na 7 347Kč.

Odpočítávadlo ukazuje, jak se dluh v roce 2019 snižuje každou sekundu, minutu a hodinu. Za jednu sekundu se dluh zmenšuje o 10 Kč, za minutu o 600 Kč a za rok poklesne zadlužení Ostravy o zhruba 318 milionů korun.

Celková zadluženost města se sníží na 1,82 miliardy korun za přepokladu, že město nebude v tomto roce čerpat úvěr na pokrytí investičních akcí.