Ostrava úspěšně snižuje své zadlužení

Na webu města Ostravy najdete odpočítávadlo dluhu. Uvidíte, o jakou částku se dluh města snižuje každou sekundu a každou minutu. Kdo se zajímá o hospodaření města, může si projít jednotlivé položky v tzv. klikacím rozpočtu.

Město Ostrava si za poslední tři roky nepůjčuje a naopak splácí závazky vůči bankám. Každoročně provádí revizi svých výdajů a tvoří finanční rezervy na investice. Hospodaření města ocenila ratingová agentury Moody´s, která udělila Ostravě nejvyšší možné hodnocení města v České republice, a to A1 stabilní.

Ostrava hospodaří transparentně, proto zařadila na web tzv. klikací rozpočet, kde si každý zájemce může prohlédnout, jaké má Ostrava příjmy a výdaje. Nyní je na webu města umístěno odpočítávadlo dluhu. V roce 2014 dosáhlo zadlužení města částky 3,78 miliardy korun. Současnému vedení města se podařilo dluh snížit na současných zhruba 2,7 miliardy, např. k 30. září bude dluh činit jen 2,65 miliardy. Přímý dluh přepočtený na jednoho obyvatele města tak poklesl z 12852 na 8854 korun.

Odpočítávadlo ukazuje, jak se dluh snižuje každou sekundu, minutu a hodinu. Za jednu sekundu se dluh zmenšuje o 14 korun, za minutu o 857 korun a za rok poklesne zadlužení Ostravy o zhruba 480 milionů korun.  

Odpočitávadlo dluhu: banner na titulní straně www.ostrava.cz, klikací rozpočet: http://www.ostrava.cz/cs/urad/rozpocet/view.