Pomoc podnikatelům - žádost o slevu nájemného - pachtovného

Město Ostrava pokračuje v podpoře místních podnikatelských subjektů, které mají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu s ostravským magistrátem a postihla je aktuální opatření proti šíření koronaviru. Pokud si o to požádají, odpustí jim polovinu nájemného za dobu, po kterou budou mít uzavřenou provozovnu.

ŽÁDOST O SLEVU NÁJEMNÉHO - PACHTOVNÉHO KE STAŽENÍ ZDE.

Žádosti lze podávat od 29. 10. 2020 do 30 dnů ode dne ukončení vládních opatření  přijatých v důsledku šíření onemocnění COVID -19  na řádně vyplněném formuláři „ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLEVY Z VÝŠE NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO“  prostřednictvím (jedna z možností):
-             datové schránky,  (ID: 5zubv7w)
-             podepsaný formulář naskenovaný emailem na adresu: posta@ostrava.cz  
-             vytištěného, podepsaného formuláře zaslaného na adresu: Podatelna, Magistrát města Ostravy, odbor majetkový, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Žadatelé, kteří mají uzavřenou nájemní/pachtovní smlouvu s konkrétním městským obvodem podávají řádně vyplněnou žádost přímo na městský obvod, s nímž mají uzavřenou nájemní/pachtovní smlouvu.