Postoj města ke zpoplatnění dálnice D1

Dopisy vládě a jiným institucím, týkající se zpoplatnění dálnice D1 a odpovědi na ně

Na základě vývoje souvisejícího s realizací dálnice D1 a následného zpoplatnění části této dálnice při průchodu městem Ostrava rozhodlo dne 16. 12. 2009 zastupitelstvo města o zaslání dopisu jménem primátora města Ostravy ministrovi dopravy Ing. Gustávu Slamečkovi, MBA ve věci žádosti o výjimku ze zpoplatnění koridoru dálnice D1 na území SMO, tedy v úseku mezi 354. a 365. dálničním kilometrem. Zpoplatnění nabylo účinnosti dne 1. 1. 2010.

S ohledem na zamítavé stanovisko, které bylo získáno ze strany ministerstva dopravy dne 18. ledna 2010, se primátor města Ostravy obrátil s žádostí o podporu na předsedu vlády a na primátory měst Brna a Prahy. Cílem je formou novelizace vyhlášky č.483/2009 Sb. zajistit odstranění úseku dálnice při průchodu Ostravou (354 – 365 km) ze zpoplatněných úseků.

Přílohy:

1. Dopis předsedovi vlády
2. Dopis primátorovi města Brna a Prahy
3. Příloha dopisů – primátor P. Kajnar ministru Slamečkovi

4. Příloha č. 1 dopisu primátora
5. Odpověď ministra dopravy primátorovi SMO

V reakci na žádost primátora města Ostravy o vyslovení podpory ve věci zrušení zpoplatnění dálnice D1 na území města Ostravy, směřované na primátory měst Prahy a Brna, byly dne 30. března 2010 a 2. dubna 2010 doručeny odpovědi s vyslovením podpory statutárnímu městu Ostrava ve snaze o udělení výjimky ze zpoplatnění dálnice D1.“

6. Odpověď primátora Prahy primátorovi SMO

7. Odpověď primátora Brna primátorovi SMO

Dne 9. dubna 2010 byla primátoru Ostravy doručena odpověď předsedy vlády ve věci zrušení zpoplatnění dálnice D1 na území města Ostravy.

8. Odpověď předsedy vlády primátorovi SMO