Autovraky do šrotu bezplatně

Opakovaná nabídka města Ostravy pro občany

Na správce pozemních komunikací ve městě Ostravě čeká v nejbližších měsících důležitá povinnost – zimní údržba komunikací. Termíny zimní údržby komunikací a lhůty pro odstranění nebo alespoň zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací jsou dány vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a Nařízením města č. 7/2009. Vozidlům zajišťujícím zimní údržbu komunikací však často brání v průjezdu odstavená vozidla, která jsou již dlouhodobě nepojízdná a na první pohled je zřejmé, že náklady na zprovoznění těchto vraků někdy i několikanásobně převyšují jejich současnou hodnotu.

Vlastníci těchto vozidel si možná ani neuvědomují, že kromě toho, že porušují hned několik zákonů současně, způsobují komplikace nejen řidičům úklidových mechanismů ale i ostatním motoristům, kteří se potom musí pohybovat se svými vozidly po neudržovaných úsecích komunikací.

Ve městě Ostrava byl už v květnu a červnu t. r. proveden bezplatný odvoz a likvidace vozidel. V tomto období bylo z území města odtažena a zlikvidována stovka vraků.

Statutární město Ostrava nyní ve spolupráci s ŽDB Group, a. s. akci opakuje a nabízí

v měsících říjnu a listopadu 2011 znovu bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel.

Občané, kteří se chtějí zbavit svých vysloužilých vozidel si mohou termín odvozu dohodnout na telefonním čísle 604 228 312, kde jim budou sděleny další podrobnosti. Podmínkou převzetí vozidla likvidační firmou je doložení potřebných dokladů – majitelé předloží občanský průkaz a velký technický průkaz, ostatní se musí prokázat také plnou mocí se souhlasem majitele s likvidací vozu.

Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude majiteli vystaven ihned po převzetí vraku. Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení vozidla.

Využijte této pohodlné a bezplatné možnosti odstranění nepojízdného vraku!

 

vraky 1 vraky 2