Aktuální dotace a granty

Zastupitelstvo města Ostravy dne 14. 9. 2011 schválilo vyhlášení výběrových řízení na poskytnutí dotací – grantů v různých oblastech.

Podrobnější informace o výběrových řízeních, vyhlášených v těchto oblastech:

 

Seminář pro vybrané oblasti