Zasedání č. 201403 - 32.zasedání zastupitelstva města Dne 21.05.2014 16:56:18
bod č. 21. - Veřejná zakázka malého rozsahu "Doplnění nasvětlení přechodů ul.1.čs.arm.sboru v MěObv Ostrava - Poruba"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Jiří Hrabina, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2469/ZM1014/32          .....             34
1) rozhodlo
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby "Doplnění nasvětlení přechodů na 
ul. 1.čs.arm.sboru v Ostravě - Porubě", ORG.4284 v rozsahu dle přílohy č.1 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 9
ČSSD (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Richard Bednařík : Nehlasoval Bc. Aleš Boháč : Pro Ing. Lenka Fojtíková : Nehlasoval
Dalibor Gříšek : Pro Ing. Jiří Hrabina : Pro PaedDr. Aleš Koutný : Pro
Ing. Radim Lauko : Nehlasoval Vladimír Marek : Pro Ing. Antonín Maštalíř : Pro
Ing. Petr Mihálik : Pro Vojtěch Mynář : Nepřítomen Ing. Lumír Palyza : Pro
Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Pavel Planka : Pro
Ing. Miroslav Rojíček : Pro Bc. Monika Schromová : Pro Ing. et Ing. Jiří Srba : Pro
Bc. Robert Timko : Pro
ODS (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Zuzana Kučerová : Pro Marcel Lesník : Pro
Ing. Radomír Michniak : Pro Dr. Ing. David Mrkvica : Nepřítomen Ing. Tomáš Petřík : Pro
Mgr. Lubomír Pospíšil : Pro Mgr. František Šmehlík : Pro Josef Šrámek : Pro
Ing. Martin Štěpánek : Nehlasoval Bc. Radana Zapletalová : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Becher : Pro doc. Ing. Petr Jančík : Pro Mgr. Petr Kausta : Pro
Ing. Hana Kobilíková : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Eva Schwarzová : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Iveta Vozňáková : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro Ing. Martin Juroška : Pro
Ing. Justina Kamená : Pro Mgr. Zlata Klenková : Nepřítomen Ing. Leo Luzar : Nepřítomen
Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
TOP 09 (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Andrea Doležalová : Nehlasoval Ing. Aleš Juchelka : Nehlasoval MUDr. Tomáš Mrázek : Pro
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš : Nepřítomen
nezařazen (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Petr Kajnar : Pro Ing. Dalibor Madej : Pro Bc. Tomáš Sucharda : Pro