Zasedání č. 201401 - 30.zasedání zastupitelstva města Dne 19.02.2014 11:01:35
bod č. 19. - Návrh na nové vzory dokumentů "Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích" a pověření ředitele Městské policie Ostrava k rozhodování a uzavírání smluvních vztahů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Kajnar, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2295/ZM1014/30          .....             35
1) pověřuje
ředitele Městské policie Ostrava zajišťováním péče o nalezené ztracené psy v 
Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích na ul. Provozní č. 5540/4a, 
formou jejich svěřování do opatrování a po získání vlastnického práva k nim 
zdejším městem následným darováním těchto psů případným zájemcům s účinností od 
20.02.2014

2295/ZM1014/30          .....             35
2) schvaluje
vzory dokumentů dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu, kterými bude 
zabezpečována péče o nalezené ztracené psy dle bodu 1) tohoto usnesení s 
účinností od 20.02.2014

2295/ZM1014/30          .....             35
3) pověřuje
ředitele Městské policie Ostrava:
a) k rozhodování o uzavírání smluvních vztahů dle vzorů dokumentů uvedených v 
bodě 2) tohoto usnesení a k jejich podepisování s účinností od 20.02.2014

b) k rozhodování o ostatních právních i neprávních jednáních, týkajících se 
nalezených ztracených psů, včetně případného podepisování takovýchto jednání, 
kdy tato budou mít písemnou formu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ČSSD (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Richard Bednařík : Pro Bc. Aleš Boháč : Pro Ing. Lenka Fojtíková : Pro
Dalibor Gříšek : Nepřítomen Ing. Jiří Hrabina : Pro Ing. Petr Kajnar : Pro
PaedDr. Aleš Koutný : Pro Ing. Radim Lauko : Nehlasoval Vladimír Marek : Nehlasoval
Ing. Antonín Maštalíř : Pro Ing. Petr Mihálik : Pro Vojtěch Mynář : Nehlasoval
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Pavel Planka : Pro Ing. Miroslav Rojíček : Pro Bc. Monika Schromová : Nepřítomen
Ing. et Ing. Jiří Srba : Pro Bc. Tomáš Sucharda : Pro Bc. Robert Timko : Pro
ODS (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. František Kolařík : Pro Ing. Zuzana Kučerová : Pro Marcel Lesník : Nepřítomen
Ing. Dalibor Madej : Pro Ing. Radomír Michniak : Pro Dr. Ing. David Mrkvica : Nehlasoval
Ing. Tomáš Petřík : Pro Mgr. Lubomír Pospíšil : Pro Mgr. František Šmehlík : Pro
Josef Šrámek : Pro Ing. Martin Štěpánek : Pro Bc. Radana Zapletalová : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Becher : Nehlasoval doc. Ing. Petr Jančík : Pro Mgr. Petr Kausta : Pro
Ing. Hana Kobilíková : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Eva Schwarzová : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Iveta Vozňáková : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro Ing. Martin Juroška : Pro
Ing. Justina Kamená : Pro Mgr. Zlata Klenková : Pro Ing. Leo Luzar : Pro
Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
TOP 09 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Andrea Doležalová : Pro Ing. Aleš Juchelka : Nepřítomen MUDr. Tomáš Mrázek : Pro
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš : Pro