Zasedání č. 201306 - 27. zasedání zastupitelstva města Dne 25.09.2013 12:04:37
bod č. 24. - Odpověď na "Otevřený dopis primátorovi Ostravy / zastupitelům města" ve věci čipování psů
(Poznámka: hlasování o návrhu p. Bechera)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1932/ZM1014/27          .....             31
1) rozhodlo
o zaslání odpovědi na podání "Otevřený dopis primátorovi Ostravy/zastupitelům 
města" ze dne 18. července 2013, č. j. SMO/255797/13/OŽP, ve věci čipování psů 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

1932/ZM1014/27          .....             31
2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Daliboru Madejovi
zaslat odpověď na podání "Otevřený dopis primátorovi Ostravy/zastupitelům 
města" dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 11.10.2013
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 3 Proti: 25 Zdržel se: 19 Nehlasovalo: 1
ČSSD (Pro: 0, Proti: 10, Zdržel se: 9)
Ing. Richard Bednařík : Proti Bc. Aleš Boháč : Zdržel se Ing. Lenka Fojtíková : Proti
Dalibor Gříšek : Proti Ing. Jiří Hrabina : Zdržel se Ing. Petr Kajnar : Zdržel se
PaedDr. Aleš Koutný : Proti Vladimír Marek : Zdržel se Ing. Antonín Maštalíř : Zdržel se
Ing. Petr Mihálik : Proti Vojtěch Mynář : Zdržel se Ing. Lumír Palyza : Proti
Eva Petrašková : Proti Ing. Simona Piperková : Zdržel se Ing. Pavel Planka : Proti
Ing. Miroslav Rojíček : Proti Bc. Monika Schromová : Zdržel se Ing. et Ing. Jiří Srba : Nehlasoval
Bc. Tomáš Sucharda : Zdržel se Bc. Robert Timko : Proti
ODS (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 5)
Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Zuzana Kučerová : Proti Marcel Lesník : Proti
Ing. Dalibor Madej : Nepřítomen Ing. Radomír Michniak : Proti Dr. Ing. David Mrkvica : Proti
Ing. Tomáš Petřík : Proti Mgr. Lubomír Pospíšil : Zdržel se Mgr. František Šmehlík : Zdržel se
Josef Šrámek : Proti Ing. Martin Štěpánek : Zdržel se Bc. Radana Zapletalová : Zdržel se
Ostravak (Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 3)
Jan Becher : Pro doc. Ing. Petr Jančík : Proti Mgr. Petr Kausta : Proti
Ing. Hana Kobilíková : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Ing. Eva Schwarzová : Nepřítomen
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Proti Ing. Martin Juroška : Proti
Ing. Justina Kamená : Zdržel se Bc. Zlata Klenková : Proti Ing. Leo Luzar : Nepřítomen
Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
TOP 09 (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Ing. Andrea Doležalová : Nepřítomen Ing. Aleš Juchelka : Proti MUDr. Tomáš Mrázek : Nepřítomen
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš : Nepřítomen
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Radim Lauko : Zdržel se MUDr. Eva Schallerová : Nepřítomen