Zasedání č. 201205 - 19. zasedání zastupitelstva města Dne 24.10.2012 12:01:27
bod č. 16. - Obecně závazná vyhláška, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Dalibor Madej, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1321/ZM1014/19          .....             31
1) rozhodlo
o vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje trvalé označování psů a 
evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 5
ČSSD (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Richard Bednařík : Pro Bc. Aleš Boháč : Pro Ing. Lenka Fojtíková : Pro
Dalibor Gříšek : Nehlasoval Ing. Jiří Hrabina : Pro Ing. Petr Kajnar : Pro
PaedDr. Aleš Koutný : Pro Ing. Radim Lauko : Pro Vladimír Marek : Pro
Ing. Antonín Maštalíř : Pro Ing. Petr Mihálik : Pro Vojtěch Mynář : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Pavel Planka : Nehlasoval Ing. Miroslav Rojíček : Pro Bc. Monika Schromová : Pro
Ing. et Ing. Jiří Srba : Nehlasoval Bc. Tomáš Sucharda : Pro Bc. Robert Timko : Pro
ODS (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. František Kolařík : Pro Ing. Zuzana Kučerová : Pro Marcel Lesník : Pro
Ing. Dalibor Madej : Nehlasoval Ing. Radomír Michniak : Pro Dr. Ing. David Mrkvica : Nepřítomen
Ing. Tomáš Petřík : Pro Mgr. Lubomír Pospíšil : Pro Mgr. František Šmehlík : Pro
Josef Šrámek : Pro Ing. Martin Štěpánek : Pro Bc. Radana Zapletalová : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Jan Becher : Nehlasoval doc. Ing. Petr Jančík : Pro Mgr. Petr Kausta : Pro
Ing. Hana Kobilíková : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Eva Schwarzová : Zdržel se
Mgr. Karel Sládeček : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro Ing. Martin Juroška : Pro
Ing. Justina Kamená : Pro Bc. Zlata Klenková : Zdržel se Ing. Leo Luzar : Pro
Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
TOP 09 (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Andrea Doležalová : Nepřítomen Ing. Aleš Juchelka : Pro MUDr. Tomáš Mrázek : Pro
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš : Nepřítomen
nezařazena (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Eva Schallerová : Pro