Bod jednání: Rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
BJ1822 01274/20


Usnesení: Rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
Přílohy:
Důvodová zpráva anonymizovanáDZ_ZM_EKOVA_ANON.pdf
Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 anonymizovanáP6_A_Zprava_nezavisleho_auditora_o_overeni_radne_UZ_2019_-_scan.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29. 10. 2019 – Kopie katastrální mapy anonymizovanáP9_A_KN_-_Snimek.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výpis z katastru nemovitostí anonymizovanáP10_A_KN_-_Vypis.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Seznam licencí a ochranných známek EKOVA ELECTRIC anonymizovanáP11_A_Licence_EE.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Stanovy společnosti EKOVA ELECTRIC anonymizovanáP12_A_Stanovy_spolecnosti_EKOVA_ELECTRIC.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 –Výpis z obchodního rejstříku anonymizovanáP13_A_Vypis_OR-352035.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výroční zpráva 2012 anonymizovanáP14_A_VZ_2012_EKOVA.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výroční zpráva 2013 anonymizovanáP15_A_VZ_2013_EKOVA.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výroční zpráva 2014 anonymizovanáP16_A_VZ_2014_EKOVA.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výroční zpráva 2015 anonymizovanáP17_A_VZ_2015_EKOVA.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výroční zpráva 2016 anonymizovanáP18_A_VZ_2016_EKOVA.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výroční zpráva 2017 anonymizovanáP19_A_VZ_2017_EKOVA.pdf
Příloha ke znaleckému posudku ze dne 29.10.2019 – Výroční zpráva 2018 anonymizovanáP20_A_VZ_2018_EKOVA.pdf
Usnesení představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 4.5.2020 anonymizovanéP22_A_Usneseni_predstavenstva_DPO.pdf
Usnesení dozorčí rady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 7.5.2020 anonymizovanéP23_A_Usneseni_DR_DPO.pdf