Bod jednání: Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy a rozhodnutí o postupu projektu "Rozšíření VTP Ostrava I. etapy"
BJ1418 00560/17


Usnesení: Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy a rozhodnutí o postupu projektu "Rozšíření VTP Ostrava I. etapy"
Přílohy:
Obdržený podnět na návrh změny ÚPORM84_prilohac1_Zmena_UPO.pdf
Důvodová zprávaRM84_Duvodova_zprava_VTP.docx
Stanovisko ÚHA a SŘ k podnětu změny ÚPORM84_prilohac2_Zmena_UPO_zmena.pdf
Stanovisko odboru legislativního a právního MMORM84_prilohac3_Priloha_LPO.pdf
Stanovisko odboru strategického rozvoje MMORM84_prilohac4_Priloha_OSR.docx
Studie alternativního návrhu umístění VTP v Ostravě, Ing.arch. ŠpačkovéRM84_prilohac5_ALTERNATIVA_VTP_Spackova.pdf
Studie umístění areálu VTP v Ostravě, zpracováno ÚHARM84_prilohac6_Areal_VTP_v_Ostrave_UHA.pdf