Miasto Statutowe Ostrawa - Oficjalny portal
  • Rozmiar czcionki:
  • A
  • A
  • A

Narzędzia osobiste

Miasto i jego władze

ostatnio zmodyfikowane 2016-11-11 12:52 by Havránek Petr
Władze miasta

Pozycję i kompetencje miasta określa ustawa nr 128/2000 Dz. U. o gminach (ustrój gminny), w brzmieniu późniejszych przepisów. Zgodnie z tą ustawą miasto statutowe Ostrawa jest korporacją publiczną. Posiada ono pozycję gminy o poszerzonych uprawnieniach, które wykonuje dla miast Klimkovice, Šenov, Vratimov oraz gmin Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice oraz Velká Polom. Tworzą one z miastem Ostrawa jeden obwód administracyjny. Samo miasto Ostrawa podzielone jest na 23 dzielnice.

Zarządzanie miastem jest dwustopniowe. Na pierwszym stopniu zarządzania działa rada miasta, zarząd miasta, prezydent, Magistrat Miasta Ostrawy oraz Straż Miejska Ostrawa. Na drugim stopniu, a więc na szczeblu dzielnic miasta, działają rady dzielnicowe, zarządy dzielnicowe, burmistrzowie oraz urzędy dzielnicowe.

Podział kompetencji między organami miasta a organami dzielnic określa powszechnie obowiązujące rozporządzenie Miasta Ostrawy nr 14/2013, Statut Miasta Ostrawy, w brzmieniu późniejszych zmian i uzupełnień.

W ramach przeniesionych kompetencji  Miasto Statutowe Ostrawa odpowiada za prowadzenie administracji państwowej w działalnościach, których zakres jest określony przez odrębne ustawy. Chodzi zwłaszcza o dziedzinę służby zdrowia, oświaty, opieki społecznej, planowania przestrzennego, agendy urzędu budowlanego, urzędu stanu cywilnego, urzędu gospodarczego, organu drogowo-administracyjnego, wodnogospodarczego, ochrony środowiska naturalnego i inne.

Podejmowanie decyzji w sprawach samodzielnych uprawnień jest wyłączną sprawą wybieranych organów samorządowych miasta i dzielnic miejskich. Podejmowania decyzji w sprawach przeniesionych kompetencji przy wykonywaniu administracji państwowej dokonują urzędnicy magistratu i urzędów dzielnicowych, którzy w zakresie swojej właściwości posiadają kwalifikacje fachowe zweryfikowane przez zdanie egzaminu z zakresu wiadomości fachowych.

Kontakt

599 499 311

844 121 314


Tablica rozdzielcza

599 444 444