Miasto Statutowe Ostrawa - Oficjalny portal
  • Rozmiar czcionki:
  • A
  • A
  • A

Narzędzia osobiste

Teatr

ostatnio zmodyfikowane 2016-11-12 15:44 by Havránek Petr
Teatry w Ostrawie

Do końca lat 90. XIX w. Ostrawa nie miała teatru zawodowego. Do miasta, w którym mówiono po czesku, ale także po polsku i przede wszystkim po niemiecku, wraz z napływem kapitału niemieckiego zaczęli ściągać także nowi obywatele. Adaptacja sali teatralnej w miejskiej strzelnicy w 1881. pozwoliła sprowadzać do Morawskiej Ostrawy także duże zespoły operowe i operetkowe, po otwarciu sali teatralnej w Deutsches Haus w 1895 r. niemieccy widzowie mogli oklaskiwać prowincjonalne niemieckie teatry z Austro-Węgier, Niemiec i pruskiego Śląska. Wystąpił tu jednak także np. wiedeński Burghtheater.

W 1907 r. ostrawscy Niemcy wybudowali nowy teatr miejski, który w krótkim czasie stał się znaczącym ośrodkiem niemieckiego życia kulturalnego w Ostrawskiem. Od 1908 r. w Domu Narodowym rozpoczął swoją działalność także teatr czeski. W dużych hotelach powstawały kabarety, wieczory kabaretowe odbywały się też w teatrze czeskim w Domu Narodowym. Prawdziwy rozkwit życia kulturalnego nastąpił po powstaniu Republiki Czechosłowackiej w 1918 r., kolejnym ważnym okresem dla kultury ostrawskiej był okres powojenny, wreszcie lata dziewięćdziesiąte XX wieku, kiedy powstały kolejne zawodowe sceny teatralne.

Teatr Narodowy Morawsko-Śląski

DivadloADvoraka.jpgTeatr Narodowy Morawsko-Śląski (Národní divadlo moravskoslezské), który składa się z kilku stałych zespołów, zaczął działać 12. 8. 1919. Zainaugurował swoją działalność operą Smetany „Sprzedana narzeczona“. Dzisiaj w tym największym i najstarszym ostrawskim teatrze zawodowym działają cztery zespoły – opera, scena dramatyczna, operetka i balet. Teatr Narodowy Morawsko-Śląski ma siedzibę w dwóch budynkach – w Teatrze Jiřego Myrona (gmach dawnego Domu Narodowego), gdzie odbywają się przedstawienia operetek, musicali, sceny dramatycznej i baletu, oraz w Teatrze Antonína Dvořáka (dawniej Teatr Miejski), gdzie odbywają się przedstawienia operowe, sceny dramatycznej i baletu.

Wszystkie zespoły mają w swoim repertuarze utwory klasyków czeskich i światowych oraz dzieła współczesne. Teatr Narodowy Morawsko-Śląski reprezentuje dziś to, co w czeskiej sztuce teatralnej najlepsze. Dowodem są wyróżnienia i nagrody zdobywane na festiwalach teatralnych, a także zainteresowanie ze strony krajowych i zagranicznych autorów, choreografów i solistów. Corocznie wszystkie cztery zespoły przygotowują ok. 20 premier, z tego 4-5 dzieł operowych, 7-8 dramatów, 2 przedstawienia baletowe, 4-6 operetek. Prawie 500 przedstawień w obu teatrach corocznie obejrzy ok. 200 tys. widzów.

Národní divadlo moravskoslezské, p.o.

Čs. legií 14, 701 04 Ostrava
tel: +420 596 114 840
www.ndm.cz

Teatr Lalek Ostrawa

DLO.jpgWiosną 1918 w dawnym ostrawskim hotelu Slavia została założona stała scena teatru lalek Vlasta. Teatr oprócz bajek wystawiał także czeskie utwory klasyczne dla dorosłych. Nowoczesny, w pełni zawodowy teatr lalek powstał dopiero w 1953 r. W 1999 r. przeniósł się z budynku przy rynku Masaryka do nowego, bardzo nowoczesnego gmachu, spełniającego najbardziej wygórowane wymagania ludzi teatru i widzów. Teatr Lalek pod względem repertuaru może dziś w pełni zadowolić szeroki krąg widzów, od najmłodszych dzieci po ich rodziców. Od 1995 r. teatr urządza w latach nieparzystych międzynarodowy festiwal teatrów lalkowych Spectaculo Interesse Ostrava, od 2000 r. w latach nieparzystych – „Divadelní pouť bez bariér“ (Teatralne Wędrówki bez Barier).

Divadlo loutek Ostrava, p.o.

Pivovarská 15, 729 82 Ostrava 1
tel: +420 596 114 884
www.dlo-ostrava.cz

Teatr Petra Bezruča

Divadlo_Petra_Bezruce.jpgDrugi najstarszy ostrawski teatr zawodowy powstał bezpośrednio po II wojnie światowej, w 1945 r. Nosił nazwę Kytice i grał przede wszystkim dla ludzi młodych. Na przestrzeni lat teatr kilkakrotnie zmieniał siedzibę i nazwę. Dzisiaj prowadzi go prywatne Towarzystwo Teatralne Petra Bezruča, które jest wspierane ze środków budżetu miasta. Repertuar ogranicza się prawie wyłącznie do sztuk dramatycznych, od czasu do czasu zespół z powodzeniem wystawia też przedstawienia musicalowe. Teatr odznaczający się specyficzną poetyką, przemawiającą głównie do młodszej publiczności, lubi dawać szansę młodym reżyserom i aktorom – absolwentom Konserwatorium i innych uczelni artystycznych.

Divadelní společnost Petra Bezruče, s.r.o.

28. října 120
702 00 Ostrava
tel: +420 596 618 363
www.bezruci.cz

Scena Kameralna Aréna

KSA.jpgNależy do najmłodszych, a zarazem najmniejszych scen teatralnych w Republice Czeskiej. Powstała w ramach dawnego Teatru Muzyki, który w 1991 r. usamodzielnił się i przekształcił w wielogatunkową scenę artystyczną. Scena Kameralna Aréna nawiązała do tradycji małych teatrów pokoleniowych, jej zawodowy zespół dramatyczny przygotowuje głównie z myślą o młodzieży uczącej się i studiującej nonkonformistyczne przedstawienia studyjne.

Także w tym teatrze spełniają się młode talenty aktorskie i reżyserskie, współpracowało z nim także wielu wybitnych i doświadczonych artystów, dla których praca w małym, kameralnym zespole jest czymś nowym i interesującym. Oprócz realizacji własnych Scena Kameralna Aréna ma na swoim koncie liczne i ciekawe programy muzyczne, organizuje też wieczory dyskusyjne i edukacyjne programy dla dzieci i młodzieży. Uczestniczy w organizacji międzynarodowego festiwalu folklorystycznego „Folklor bez granic“.

Komorní scéna Aréna, p.o.

28. října 2, 702 00 Ostrava
tel: +420 596 130 622
tel. +420 595 155 595 (box office)
www.divadloarena.cz

Teatr Biały

Teatr Biały (Bílé divadlo) Ostrawa to luźne stowarzyszenie artystów, które zajmuje się scenicznymi i tzw. parateatralnymi eksperymentami. Interesujący jest fakt, że robią to amatorzy. Każdy ma swoją pracę, przedstawienia przygotowują w swoim czasie wolnym. Zespół zainaugurował działalność w 1982 r., wystawiając „Hráz věčnosti“ na podstawie tekstów Bohumila Hrabala. Wykreował się jako teatr plenerowy, happeningowy, o trudnym repertuarze – Tristan i Isolda, Faust, Máj Máchy i in.

www.biledivadlo.cz

Kontakt

599 499 311

844 121 314


Tablica rozdzielcza

599 444 444