Miasto Statutowe Ostrawa - Oficjalny portal
  • Rozmiar czcionki:
  • A
  • A
  • A

Narzędzia osobiste

Zintegrowany plan rozwoju miasta Ostrawy

ostatnio zmodyfikowane 2017-03-02 08:15 by
Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta Ostrawy jest podstawowym dokumentem programowym miasta umożliwiającym rozwój miasta w nawiązaniu do wykorzystania pomocy publicznej z funduszy strukturalnych.

Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta (ROP)

Jest jednym z narzędzi Strategicznego Planu Rozwoju Miasta i podstawowym dokumentem umożliwiającym rozwój miasta w oparciu o fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Zawiera zbiór powiązanych ze sobą działań, które są realizowane bądź to na określonym terenie, bądź w ramach akcji tematycznych w różnych miastach.

Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta (IPRM) Ostrawa – Magnes regionu (Ostrava – Magnet regionu)

Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta: OSTRAWA – MAGNES REGIONU zajmuje się głównie takimi dziedzinami życia jak: środowisko naturalne, transport i dostępność, przewóz osób, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, infrastruktura naukowa.

Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta (IPRM) Ostrawa – Biegun rozwoju (Ostrava – Pól rozvoje)

Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta Ostrawa – Biegun rozwoju zajmuje się równocześnie dwoma problemami: rozwojem ekonomicznym i związaną z nim problematyką transportu i komunikacji.

Zarządzanie Zintegrowanym Planem Rozwoju Miasta

Zarządzanie Planem odbywa się na wielu poziomach, które wzajemnie się uzupełniają w trakcie przygotowania, opracowywania, realizacji i nadzoru.

Badania ankietowe

Początkiem lutego 2008 na terenie miasta Ostrawy przeprowadzono na dużą skalę badanie ankietowe, które miały za zadanie wskazać oczekiwane przez mieszkańców kierunki rozwoju miasta.

Karta projektów

W ramach opracowywania Zintegrowanego Planu Rozwoju Miasta zbierane są projekty z dziedzin takich jak transport publiczny, środowisko naturalne, kultura czy komunikacja. Pomysły te podlegają następnie ocenie i mogą być wzięte pod uwagę przy konstruowaniu końcowego dokumentu.

Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta – ARCHIWUM

Konferencja prasowa 20 stycznia 2010, Zintegrowany Plan Rozwoju Miasta w mediach.

Zrealizowane projekty

 

Kontakt

599 499 311

844 121 314


Tablica rozdzielcza

599 444 444