Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:35 - ${modifier}

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava

 2. 2. Důvod a způsob založení
 3. 3. Organizační struktura
 4. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1649297309/0800

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19 - 1649297309/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně
  30015 - 1649297309/0800 poplatek za komunální odpad, variabilní symbol (případně i specifický symbol) individuálně vygenerovaný
  40010 - 1649297309/0800 pokuty udělené městskou policií, variabilní symbol určen individuálně
  6015 - 1649297309/0800 jistiny dle zákona o veřejných zakázkách, variabilní symbol dle podmínek zadávacího řízení, kauce stanovené odborem dopravně správních činností, variabilní symbol určen individuálně
  20183 - 1649297309/0800 splátky půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení, variabilním symbolem je číslo smlouvy
  1660858349/0800 poplatek za přístup k WiFi Internetu, variabilní symbol dle faktury
  19-1649297309/0800 příjmový účet pro vystavování daňových dokladů odběratelům pro ekonomickou činnost - zdanitelné plnění
  27-1649297309/0800 výdajový účet pro vystavování daňových dokladů odběratelům pro ekonomickou činnost - zdanitelné plnění
  94 – 3024761/0710 účet pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a národního fondu
  110189-1649297309/0800  veřejná sbírka – psí útulek Třebovice

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MMO, případně na dalších pracovištích při platbě správních poplatků.

 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ00845451

 7. 8. Dokumenty

  Rozpočty statutárního města Ostrava

  Schválená rozpočtová opatření

  Zprávy o výsledcích hospodaření statutárního města Ostrava

  Výroční zprávy statutárního města Ostrava

  Výroční zprávy o činnosti Archivu města Ostravy.

  Koncepce rozvoje kultury SMO:  plná verze    zkrácená verze

  Sportovní projekty:  Městský stadion   Areál U cementárny    Atletická hala

  Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017 – 2023

  Komunikační verze strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta   2017 – 2023

  Akční plán strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

  Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020

  Strategie území správního obvodu ORP Ostrava (2015-2024)

  Strategický plán sociálního začleňování  Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5

  4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 - 2018

  Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb

  Mapová příloha k Analýze potřeb

  Analýza současné organizační struktury procesu komunitního plánování v Ostravě

  Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

  Plán prevence kriminality

  Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi

  Transformační záměry poskytovaných sociálních služeb – Čtyřlístek

   Analýza drogové scény v Ostravě

 8. 9. Žádosti o informace
 9. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 10. 11. Opravné prostředky
 11. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 12. 15. Úhrady za poskytování informací
 13. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 14. 19. Licenční smlouva

  Licenční smlouva ve  formátu PDF.