Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:35 - ${modifier}

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava

 2. 2. Důvod a způsob založení
 3. 3. Organizační struktura
 4. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1649297309/0800

  číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
  19 - 1649297309/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně
  30015 - 1649297309/0800 poplatek za komunální odpad, variabilní symbol (případně i specifický symbol) individuálně vygenerovaný
  40010 - 1649297309/0800 pokuty udělené městskou policií, variabilní symbol určen individuálně
  6015 - 1649297309/0800 jistiny dle zákona o veřejných zakázkách, variabilní symbol dle podmínek zadávacího řízení, kauce stanovené odborem dopravně správních činností, variabilní symbol určen individuálně
  20183 - 1649297309/0800 splátky půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení, variabilním symbolem je číslo smlouvy
  1660858349/0800 poplatek za přístup k WiFi Internetu, variabilní symbol dle faktury
  19-1649297309/0800 příjmový účet pro vystavování daňových dokladů odběratelům pro ekonomickou činnost - zdanitelné plnění
  27-1649297309/0800 výdajový účet pro vystavování daňových dokladů odběratelům pro ekonomickou činnost - zdanitelné plnění
  94 – 3024761/0710 účet pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a národního fondu
  110189-1649297309/0800  veřejná sbírka – psí útulek Třebovice

  Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MMO, případně na dalších pracovištích při platbě správních poplatků.

 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ00845451

 7. 9. Žádosti o informace
 8. 10. Příjem žádostí a dalších podání
 9. 11. Opravné prostředky
 10. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 11. 15. Úhrady za poskytování informací
 12. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 13. 19. Licenční smlouva

  Licenční smlouva ve  formátu PDF.