Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise pro sport a volný čas (11 členů)

Poslední změna: Úterý 04.04.2017 14:07 - Hrubcová Danica
Komise pro sport a volný čas

I. Iniciativní funkce

a)
průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti aktivit tělovýchovy a sportu a využití volného času dětí, mládeže a seniorů
b) zabývá se stavem a potřebou tělovýchovných a sportovních zařízení ve městě, iniciuje ochranu stávajícího potenciálu, který má město a městské obvody v neziskových organizacích a institucích, zabývajících se nabídkou aktivit využití volného času dětí, mládeže a seniorů
c)

iniciuje podporu aktivitám v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti využívání volného času dětí, mládeže a seniorů

 

ca) poskytováním vhodných prostor a ploch v majetku města nebo městských obvodů pro tělovýchovné a sportovní aktivity a využití volného času dětí, mládeže a seniorů

 

cb) poskytováním metodické pomoci subjektům, sdružením a institucím, vyvíjejících činnost v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí, mládeže a seniorů

 

cc) podporou vybraných aktivit, resp. akcí, které pořádají organizace v oblasti tělovýchovy a sportu, sdružení dětí, mládeže a seniorů, spolky a instituce v oblasti volného času dětí, mládeže a seniorů

 

cd) podporou vybraných sportovních a tělovýchovných akcí, které reprezentují statutární město Ostravu, rozšiřují počet zájemců o tyto aktivity a mají celoměstský význam

 

ce) podporou vybraných akcí, které získávají další zájemce pro soustavnou a pravidelnou činnost
d) projednává a předkládá radě města pravidla pro výběrová řízení na udělení dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
e) projednává a předkládá radě města žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů
f) vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti sportu
g)

vyjadřuje se k návrhům na ocenění „nejlepší sportovec roku města Ostravy“

II. Kontrolní funkce

a)
v rozsahu stanoveném radou města
b)
členové komise navštěvují jednotlivé akce dle seznamu akcí, kde sledují průběh, programovou náplň a informují na nejbližší schůzi komise o zjištěných poznatcích a využití finančních příspěvků 

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor školství a sportu magistrátu.

  

předseda:
Ing. Vladimír Stuchlý, člen ZM

členové:

Libor Grygar, člen ZM

Mgr. Michal Mariánek, člen ZM 

Ing. Leopold Sulovský, člen ZM

Ing. Lumír Palyza, člen ZM 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., člen ZM 

JUDr. Rostislav Neuvirt 

Pavel Zvolánek 

Michal Bystroň

Dobroslav Vlček

Ing. David Pfleger