Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum (11 členů)

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:42 - Hrubcová Danica
Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum

I. Iniciativní funkce

a)
iniciuje osvětové výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti škol a školských zařízení
b) 
iniciuje zavádění nových metod do vzdělávání 
c) 
iniciuje mezinárodní spolupráci škol a školských zařízení 
d) 
iniciuje aktivity v oblasti vědy a výzkumu 
e) 
dává stanoviska k aktuálnímu dění v oblasti školství a celoživotnímu vzdělávání  
f) 
navrhuje způsob koordinace činnosti škol, školských a vzdělávacích zařízení 
g) 
ve spolupráci se zřizovateli škol a školských zařízení se aktivně podílí na tvorbě zásadních koncepčních materiálů města v oblasti školství 
h) 
projednává zásady pro poskytování účelových dotací celoživotního vzdělávání dětí a mládeže, vědy a výzkumu 
i) 
projednává a předkládá radě města návrhy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy  
j) 
vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu

II. Kontrolní funkce

a)
monitoruje akce spolufinancovaných účelovými dotacemi v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
b)
iniciuje kontrolní šetření ve věcech efektivity vynaložených prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy  

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor školství a sportu magistrátu.

 

 

předseda:
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen ZM


členové:

Ing. Vít Macháček, člen ZM

Bc. Lucie Feiková, členka   ZM 

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., člen ZM

JUDr. Josef Holík

RNDr. Mgr. Marie Staňková, Ph.D.

PaedDr. Ivona Klímová 

Mgr. Hana Petrová

Lenka Mynářová

Mgr. Radim Žebrák, Ph.D.

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.