Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti (11 členů)

Poslední změna: Středa 20.12.2017 15:34 - Hrubcová Danica
Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti

I. Iniciativní funkce

a)
zpracovává stanoviska k materiálům pro jednání rady města ve svěřených oblastech a předkládá náměty k projednání v radě města
b) 
průběžně sleduje a vyhodnocuje problematiku v oblasti sociální péče, zdravotnictví, protidrogové prevence a prevence kriminality 
c) 
seznamuje se s organizacemi zřízenými statutárním městem Ostrava, jejich hospodařením a předkládá podněty k jejich činnosti 
d) 
seznamuje se s novými legislativními normami a s novými trendy zajištění péče, pomoci a prevence ve svěřených oblastech v tuzemsku i v zahraničí 
e) 
je iniciátorem a spolutvůrcem koncepčních materiálů ve svěřených oblastech 
f) 
projednává návrhy témat a návrhy zásad pro poskytování účelových dotací v oblasti sociální péče, zdravotnictví, handicapovaných včetně dětí a mládeže, protidrogové prevence a prevence kriminality 
g) 
doporučuje radě města návrhy na poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče, zdravotnictví, handicapovaných včetně dětí a mládeže, protidrogové prevence a prevence kriminality 
h) 
členové komise se zapojují do pracovních skupin v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 
i) 
vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti sociální a zdravotní 

II. Kontrolní funkce

a)
v rozsahu stanoveném radou města
b) 
účastní se hodnocení činnosti a hospodaření organizací zřízenými statutárním městem Ostrava ve svěřených oblastech
c) 
monitoruje využití poskytnutých účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti sociální péče, zdravotnictví, handicapovaných včetně dětí a mládeže, protidrogové prevence a prevence kriminality 

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu.
 
 

předseda:
Bc. Martin Pražák, DiS.

členové:

Lukáš Král, člen ZM

Yveta Sekeráková, členka ZM 

Ing. Vít Macháček, člen ZM

MUDr. Tomáš Málek, člen ZM

Bc. Lucie Feiková, členka ZM 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., člen ZM 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

Mgr. Radmila Bebková

Mgr. Alena Pataky 

MUDr. Pavel Šestořád