Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy (11 členů)

Poslední změna: Pátek 15.09.2017 13:44 - Havránek Petr
Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy

I. Iniciativní funkce

Oblast otevřené radnice:

a)
projednává problematiku korupčních rizik při zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení a navrhuje opatření k jejich předcházení 
b) 
posuzuje nastavení procesu zadávání veřejných zakázek, regulérnost průběhu a navrhuje opatření k úpravě
c)  
vyhodnocuje stávající zveřejňování uzavřených smluv statutárního města Ostravy a navrhuje další opatření k vyšší transparentnosti při jejich uzavírání 
d) 
vyhodnocuje protikorupční opatření pro výkon veřejné správy, zejména na úseku dodržování vnitřních předpisů statutárního města Ostravy  
e) 
iniciuje rozvoj všech demokratických forem účasti občanů na řízení a správě města (besedy, ankety, diskuse, aj.) a navrhuje další opatření, která vedou k vyššímu zapojení obyvatel města do řízení města 
f) 
monitoruje názory, případně stížnosti občanů, organizací a médií (např. k veřejným zakázkám, výběrovým řízením, nákupům, dodavatelským službám, rozhodnutím rady města a městských obvodů aj.)   a případně navrhuje doporučení k dalšímu postupu  
g) 
navrhuje opatření k vyšší transparentnosti personální politiky města 
h) 
dává podněty k docílení vyšší hospodárnosti fungování obchodních společností, příspěvkových a neziskových organizací, zřizovaných městem   
i) 
navrhuje opatření směrem k dotační politice města ve vztahu k městským společnostem (na základě výsledků auditu, reportingu, controllingu) 
j) 
navrhuje konkrétní opatření v oblasti působnosti komise 
k) 
vyhodnocuje účinnost opatření přijatých v oblasti působnosti komise  

Oblast rozvoje samosprávy:

a)
navrhuje opatření ke zefektivnění agendy a administrativních činností magistrátu vůči občanům a organizacím
b) 
dbá o rozvoj  spolupráce statutárního města Ostravy a městských obvodů v oblasti zeštíhlení organizační struktury
c) 
vyhodnocuje vzdělávací programy dalšího rozvoje a zefektivňování výkonů zaměstnanců statutárního města Ostravy
d) 
projednává případné stížnosti na úřední nečinnost či liknavost při řešení požadavků občanů a organizací   
e) 
navrhuje konkrétní opatření v oblasti působnosti komise 


II. Kontrolní funkce

 V rozsahu stanoveném radou města. 


III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce, související s činností komise, zajišťuje odbor kancelář primátora magistrátu.

 

předseda:
Mgr. Jan Kovács, Ph.D., člen ZM


členové:

Ing. Ivan Tomášek, člen ZM

Petr Veselka, člen ZM

JUDr. Ivan Štefek, člen ZM

Ing. Petr Stachura, člen ZM 

Josef Graňák, člen ZM 

Ing. Regina Kročilová

Maxim Pachomov

MUDr. Pavel Čermák, M.D., Ph.D. 

Jiří Oborný 

............................ 

Zpráva o činnosti komise v letech 2015/2016/2017

Zde můžete nahlédnout do zprávy o činnosti Komise pro otevřenou radnici  a rozvoj samosprávy: Zpráva o činnosti (pdf).