Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise kultury (11 členů)

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:42 - Hrubcová Danica
Komise kultury

I. Iniciativní funkce

a)
je iniciátorem a spolutvůrcem koncepčních materiálů v odvětví kultury, dle svých možností se podílí na jejich realizaci
b)
projednává žádosti a zaujímá stanoviska k žádostem fyzických a právnických osob na poskytnutí dotací na realizaci aktivit v oblasti kultury, která předkládá radě města
c)
uplatňuje nové iniciativní návrhy při zpracování rozpočtu statutárního města Ostravy pro kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava
d)
dává podněty k činnosti kulturních zařízení města a aktivit pořádaných městem
e)
posuzuje a připomínkuje návrhy zásadních materiálů zpracovaných odborem  kultury, sportu a volnočasových aktivit, určené k projednání v radě města
f) 
vyjadřuje se k investičním akcím v oblasti kultury 
g)
předkládá radě města iniciativní návrhy v oblasti kulturního života města

II. Kontrolní funkce

a)
v rozsahu stanoveném radou města
b)
účast na  hodnocení činnosti a hospodaření  příspěvkových  organizací  v oblasti  kultury, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava
c) 
účast na akcích, které byly podpořeny dotací, příspěvkem statutárního města Ostravy v oblasti kultury

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce, související s činností komise, zajišťuje
odbor kultury a volnočasových aktivit magistrátu.

 

předseda:
Vladimír Polák, člen ZM


členové:

Mgr. Marcela Mrózková Heříková, členka ZM

Ing. Simona Piperková, členka ZM

Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen ZM

Mgr. Ilja Racek, Ph.D., člen ZM  

Mgr. Hana Strádalová, členka  ZM

Eva Petrašková, členka ZM 

Mgr. Zuzana Bajgarová 

Radomíra Vlčková 

Bc. Radana Zapletalová 

Milan Peša