Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém (11 členů)

Poslední změna: Pondělí 12.03.2018 10:22 - Hrubcová Danica
Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém

I. Iniciativní funkce

a)
připravuje, projednává a předkládá radě města stanoviska a náměty týkající se bezpečnosti (zejména stavu kriminality a veřejného pořádku) a integrovaného záchranného systému (IZS) 
b) 
projednává návrhy právních předpisů města v oblasti bezpečnosti  a IZS  
c) 
projednává individuální žádosti o dotace z fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku a předkládá své návrhy radě města 
d) 
projednává bezpečnostní situaci ve městě 
e) 
vyjadřuje se k nákupu techniky pro složky IZS a ostatním investičním akcím s vazbou na rozpočet statutárního města Ostrava v případech, kdy si to vyžádá rada města  
f) 
plní další úkoly z oblasti bezpečnosti a IZS, kterými ji pověří rada města 

II. Kontrolní funkce

V rozsahu stanoveném radou města.

III. Organizační záležitosti

Organizačně – technické a administrativní práce související s činností komise zajišťuje odbor kancelář primátora magistrátu.

  

předseda: 
Ing. Ivo Hařovský, člen ZM

 

členové:

Ing. Libor  Folwarczny, Ph.D., člen ZM

Ing. Petr Pivoda, MBA, člen ZM

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 

Milan Fabián

Ing. Jiří Pagáč

Ing. Jiří Šindler

Ing. Petr Berglowiec

Mgr. Viktor Panuška

plk. Mgr. Vladimír Štalmach

Mgr. Zdeněk Harazim