Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Komise rady města

Poslední změna: Čtvrtek 01.06.2017 13:48 - Hrubcová Danica

Jednací řád komisí

Jednací řád komisí rady města upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování komisí a způsob práce s přijatými usneseními.

Komise pro sport a volný čas (11 členů)

Komise pro sport a volný čas

Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum (11 členů)

Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum

Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti (11 členů)

Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti

Komise pro rodinnou politiku (11 členů)

Komise pro rodinnou politiku

Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém (11 členů)

Komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém

Komise životního prostředí (11 členů)

Komise životního prostředí

Komise pro dopravu (11 členů)

Komise pro dopravu

Komise investiční, architektury a rozvoje města (11 členů)

Komise investiční, architektury a rozvoje města

Komise pro IT/IS (7 členů)

Komise pro IT/IS

Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy (11 členů)

Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy

Komise pro majetek a hospodářskou správu (11 členů)

Komise pro majetek a hospodářskou správu

Komise pro strategický rozvoj (11 členů)

Komise pro strategický rozvoj

Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická (9 členů)

Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická