Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Některé právní předpisy, tržní řád

Poslední změna: Pondělí 06.11.2017 14:55 - Tabáková Alena
- zákony, nařízení

Zákon č. 455/1991 Sb.,   o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 570/1991 Sb.,   o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/2004 Sb.,  o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů ( zákon o uznávání odborné kvalifikace) ve znění zákona č. 96/2004 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 278/2008   o obsahových náplních jednotlivých živností

Zákon č. 500/2004 Sb.,   správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb.,   o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 179/2006 Sb. ,  o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2006 Sb.,   o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Zákon č. 222/2009 Sb.,   o volném pohybu služeb

Tržní řád - úplné znění, stav k 1.11.2017

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu