Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Právní předpisy v živnostenském podnikání, tržní řád

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:42 - Štěpánová Beata
- zákony, nařízení

Zákon č. 455/1991 Sb.,   o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 570/1991 Sb.,   o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/2004 Sb.,  o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů ( zákon o uznávání odborné kvalifikace) ve znění zákona č. 96/2004 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 278/2008   o obsahových náplních jednotlivých živností

Zákon č. 552/1991 Sb.,   o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb.,   správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb.,   o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 179/2006 Sb. ,  o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2006 Sb.,   o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Zákon č. 222/2009 Sb.,   o volném pohybu služeb

Úplné znění Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád a příloha k tržnímu řádu