Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Poslední změna: Pondělí 16.01.2017 16:56 - Vltavský Cyril

Obecný popis

Odbor magistrátu pro oblast územního plánu, památkové péče a pro koncepci územního rozvoje města vykonává činnost úřadu územního plánování. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku pořizování územně-plánovacích podkladů a územně-plánovací dokumentace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na úseku památkové péče podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V samostatné působnosti poskytuje orgánům města a ostatním odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města. Vedoucí odboru je hlavním architektem města. 

 

Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA
vedoucí odboru
599443495 423 / Nová Radnice
Světlana Sedláčková
sekretářka odboru
599443182 423 / Nová Radnice
Taťána Wintersteinová
sekretářka odboru
599443476 380 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00*

Středa

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00*

Čtvrtek

8:00 – 11:30

12:30 – 16:00*

* od 15.00 hod. je styk s občany na jednotlivých oddělení zajištěn službami