Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Informace o zhotovených občanských průkazech a cestovních dokladech

Poslední změna: Středa 10.02.2016 11:27 - Pinďáková Helena
Aktualizace o zhotovených občanských průkazech a cestovních dokladech.

Občanské průkazy, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty do dne 1.2.2016, jsou připraveny k vyzvednutí.

Zhotovené občanské průkazy jsou připraveny k osobnímu převzetí na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ulice Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava. K vyzvednutí občanského průkazu se můžete předem objednat na telefonním čísle 844 12 13 14.

Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu je nutno odevzdat při převzetí nového občanského průkazu. Při převzetí občanského průkazu je občan povinen prokázat svou totožnost a zadat bezpečnostní osobní kód.

Cestovní doklady, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty do dne  26.1.2016, jsou připraveny k vyzvednutí.

Zhotovené cestovní doklady jsou připraveny k osobnímu převzetí na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ulice Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava. K vyzvednutí cestovního dokladu se můžete předem objednat na telefonním čísle 844 12 13 14.

Dosavadní cestovní doklad je nutno odevzdat při převzetí nového cestovního dokladu.

Úřední hodiny:

pondělí

8.00 - 11.30 hodin

12.30 - 18.00 hodin

Úterý

8.00 - 11.30 hodin

12.30 - 16.00 hodin

Středa

8.00 - 11.30 hodin

12.30 - 18.00 hodin

Čtvrtek

8.00 - 11.30 hodin

12.30 - 16.00 hodin

Pátek

8.00 - 11.00 hodin

-----------------------------

 

Občan starší 15 let je povinen převzít občanský průkaz či cestovní doklad osobně a prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz či cestovní doklad zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz či cestovní doklad přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu anebo cestovního dokladu, přebírá a převzetí dokladu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz anebo cestovní doklad převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 

 Převzetí dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.