Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 08:40 - Radomír Panna

Je odborem magistrátu, který organizuje zadávání veřejných zakázek městem, v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními zabezpečuje uveřejňování informací a údajů o veřejných zakázkách, vede databázi a evidenci spisové dokumentace veřejných zakázek.  Vede evidenci obchodních podílů a zastoupení v obchodních společnostech s majetkovou účastí města. Organizačně zajišťuje delegaci a účast zástupců města na valných hromadách, zpracování podkladových materiálů k jednání valné hromady. Zpracovává vyjádření a doporučení k projednávání plánování a následného schvalování hospodaření obchodních společností se 100% majetkovou účastí SMO v radě města v působnosti valné hromady. Podílí se na sestavování plánu činnosti vybraných příspěvkových organizací a na controllingu jejich výsledků hospodaření. Provádí zajištění součinnosti s provozovatelem Nákupního portálu ze strany SMO a ostatních subjektů v resortu SMO v rámci systému sdružených nákupů. Provádí průběžné vyhodnocování výsledků dosahovaných v rámci systému sdružených nákupů.

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
599442466 226 / Nová Radnice
Bc. Jarmila Křenová
sekretariát
599443051 226 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451