Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Konkrétní informace oddělení vzdělanosti

Poslední změna: Pondělí 22.06.2015 12:24 - Slovenčíková Miroslava
Informace oddělení vzdělanosti

Aktuality

 Prázdninový provoz v mateřských školách na území města 2015

Volná místa v mateřských školách po zápise na školní rok 2015/2016

 Vyhlášení výběrového  řízení na poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016

Přihláška k výběrovému řízení na akademický rok 2015/2016

Stipendia města Ostrava

    

OvRON

Autorizovaná sekce pro uživatele systému OvRON, příručky

https://ulozna.ostrava.cz/

Neveřejné stránky pro školy

 

Případné potíže s aplikací mohou externí uživatelé hlásit na:

e-mail: helpdesk@ostrava.cz

telefon: 599 445 555

Organizačně správní záležitosti škol a školských zařízení

    Seznam škol a školských zařízení ve správním obvodu Ostrava:

    Seznam škol a školských zařízení podle zřizovatele tj.:

  • Moravskoslezský kraj, obec, soukromník, církev, státní správa ve školství - MŠMT, MV a podle druhu zařízení naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje

    

Dotace

 

Vyhlášení  6. ročníku dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO na rok 2015

 

    Mimořádné dotační řízení (již uzavřeno)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu.
Zásady pro poskytování mimořádných dotací 

 

Kontaktní osoby

Ing. Martina Kuchyňková okruh č. 3, telefon: 599 444 264, mkuchynkova@ostrava.cz

LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 3