Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Konkrétní informace oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit

Autor: Živčák Zdeněk Poslední změna: Pátek 18.04.2014 08:56
Informace oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit

Aktuality

Konkursní řízení Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, Gen. Píky 13B/3295

Konkursní řízení ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 1

Konkursní řízení ZŠ Ostrava, Nádražní 117

Konkursní řízení MŠ Ostrava, Šafaříkova 9

Konkursní řízení MŠ Ostrava, Špálova 32

Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2014

Formulář pro žákovskou osobnost - I. stupeň ZŠ

Formulář pro žákovskou osobnost - II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Formulář pro žákovský kolektiv

Termíny zápisu do mateřských škol na území města pro školní rok 2014/2015

Termíny zápisu do mateřských škol II obce/města (správní obvod Ostrava) pro školní rok 2014/2015

Konkursní řízení ZŠ O.- Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o.

Konkursní řízení MŠ O.- Slezská Ostrava, Bohumínská 68, p.o.

Konkursní řízení MŠ O.- Slezská Ostrava, Komerční 22a, p.o.

Konkursní řízení ZŠ O.- Poruba, Dětská 915, p.o., ZŠ O.- Poruba, K. Pokorného 1382, p.o., ZŠ O.- Poruba, J. Šoupala 1609, p.o.

Volná místa v mateřských školách  pro školní rok 2013/2014

Stipendia města Ostravy

Poskytnutá stipendia v akademickém roce 2013/2014 

        

   OvRON

    https://ovron.ostrava.cz    

Organizačně správní záležitosti škol a školských zařízení

    Seznam škol a školských zařízení ve správním obvodu Ostrava:

    Seznam škol a školských zařízení podle zřizovatele tj.:

 • Moravskoslezský kraj, obec, soukromník, církev, státní správa ve školství - MŠMT, MV a podle druhu zařízení naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje

    

Dotace

Vyhlášení 5. ročníku dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO na rok 2014

    Mimořádné dotační řízení (již uzavřeno)

   Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu.
   Zásady pro poskytování mimořádných dotací 

    

   Kontaktní osoby

   Mgr. Jaromír Navrátil 599 443 457 jnavratil@ostrava.cz
   PaedDr. Lenka Kavanová 599 443 085 lkavanova@ostrava.cz
   Šárka Böhmerová 599 443 083 sbohmerova@ostrava.cz
   Ing. Martina Kuchyňková (okruh č. 3) 599 444 264 mkuchynkova@ostrava.cz

   LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 1

   LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 2

   LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 3

   LOTERIE – neposkytnuté dotace okruh 1

   LOTERIE – neposkytnuté dotace okruh 2