Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Konkrétní informace oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit

Poslední změna: Čtvrtek 18.12.2014 09:15 - Slovenčíková Miroslava
Informace oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit

Aktuality

Termíny zápisu do 1. ročníku ZŠ školní rok 2015/2016 - ZŠ na území města Ostrava

Termíny zápisu do 1. ročníku ZŠ školní rok 2015/2016 - ZŠ mimo území města ve správním obvodu Ostrava

Den učitelů 2015 - výzva k podání návrhů

Formulář 1. kategorie

Formulář 2. kategorie

Volná místa v mateřských školách pro školní rok 2014/2015 stav k 22.5.2014

Stipendia města Ostravy

Poskytnutá stipendia v akademickém roce 2014/2015

Výběrové řízení na poskytnutí stipendia města v akademickém roce 2014/2015

    

   OvRON

    https://ovron.ostrava.cz    

   Neveřejné stránky pro školy

    http://edu.ostrava.cz

Organizačně správní záležitosti škol a školských zařízení

    Seznam škol a školských zařízení ve správním obvodu Ostrava:

    Seznam škol a školských zařízení podle zřizovatele tj.:

 • Moravskoslezský kraj, obec, soukromník, církev, státní správa ve školství - MŠMT, MV a podle druhu zařízení naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje

    

Dotace

Vyhlášení  6. ročníku dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO na rok 2015

    Mimořádné dotační řízení (již uzavřeno)

   Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu.
   Zásady pro poskytování mimořádných dotací 

    

   Kontaktní osoby

   Mgr. Jaromír Navrátil 599 443 457 jnavratil@ostrava.cz
   PaedDr. Lenka Kavanová 599 443 085 lkavanova@ostrava.cz
   Šárka Böhmerová 599 443 083 sbohmerova@ostrava.cz
   Ing. Martina Kuchyňková (okruh č. 3) 599 444 264 mkuchynkova@ostrava.cz

   LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 1

   LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 2

   LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 3

   LOTERIE – neposkytnuté dotace okruh 1

   LOTERIE – neposkytnuté dotace okruh 2