Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

Poslední změna: Středa 04.04.2012 06:59 - hrotikmi

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

 2. Základní informace k životní situaci

  Lékaři konající návštěvní službu jsou oprávněni při výkonu návštěvní služby užívat označení vozidla  lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5, na základě kterého nemusí v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, po dobu nezbytně nutnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“. Na vozidla označená označením č. O 5 se dále vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky E13 „jen zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“. Označení vydává obecní úřad s rozšířenou působností. 

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Lékař, který vykonává návštěvní službu. 

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Navštívit níže uvedené pracoviště a předložit požadované doklady. 

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nutná osobní návštěva 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy – pro lékaře s trvalým bydlištěm ve správním obvodu Magistrátu města Ostravy, tj. Ostrava a ostatní obce okresu Ostrava-Město. 

   

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. žadatel - lékař poskytující zdravotní služby vlastním jménem:
  • průkaz totožnosti
  • rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení)
  • čestné prohlášení žadatele, že vykonává návštěvní službu

    2.    žadatel - lékař zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb:

  • průkaz totožnosti
  • rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (případně rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení) zaměstna vatele žadatele
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, že žadatel je jeho zaměstnancem a že vykonává návštěvní službu
  1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  2. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

    

  3. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Lhůty nejsou stanoveny, označení je vydáváno zpravidla na počkání.  

    

  4. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

   Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

  5. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  6. Elektronická služba, kterou lze využít
  7. Popis byl naposledy aktualizován

   18.10.2013

  8. Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno