Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Úřad

Oznámení o zahájení provozování taxislužby

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:28 - Adámek Richard

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Oznámení o zahájení provozování taxislužby

 2. Základní informace k životní situaci

  Ustanovení § 21 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost podává žadatel, který chce provozovat taxislužby. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Požádat o zahájení (ukončení) taxislužby, o zařazení (vyřazení, změnu) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby, o změnu trvalého pobytu (sídla firmy) nebo místa podnikání, o vydání průkazu způsobilosti řidiče taxislužby žádá provozovatel taxislužby. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na kontaktním místě. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na Dopravním úřadě, na jehož území má žadatel trvalý pobyt (sídlo firmy). 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, oddělení silniční a drážní dopravy
  Pracoviště: Prokešovo náměstí 8, Ostrava (budova Nové radnice), 2. poschodí, č. kanceláře 287
  Úřední dny: po, st. 8-17 hod., čt. 8-16 hod.
  Kontaktní zaměstnanci oddělení pro jednotlivé agendy

  Ing. Pika Tomáš

  Tel.: 599 442 032
  Fax: 599 442 034
  tpika@ostrava.cz 

   

  Mgr. Mrukwia Vratislav

  Tel.: 599 442 064
  Fax: 599 442 034
  vmrukvia@ostrava.cz 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při zahájení taxislužby: koncesní listinu, technický průkaz, výpis z Rejstříku trestu (ne starší než 3 měsíce) všech osob, které budou vykonávat práci řidiče taxislužby, výpisy s karty řidiče všech osob, které budu vykonávat práci řidiče taxislužby, 1 fotografii o rozměrech 35x45mm.

  Při vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby: koncesní listinu, výpis z Rejstříku trestu (ne starší než 3 měsíce) všech osob, které budou vykonávat práci řidiče taxislužby, výpisy z karty řidiče všech osob, které budu vykonávat práci řidiče taxislužby, 1 fotografii o rozměrech 35x45mm.

  Při zařazení (změně) vozidla do (v) evidenci vozidel taxislužby: koncesní listinu a technický průkaz.

  Při oznámení o změně trvalého pobytu nebo místa podnikání: koncesní listinu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   

   

  • Formuláře k zahájení (ukončení) taxislužby, k zařazení (vyřazení, změnu) vozidla do (z) evidence vozidel taxislužby, ke změně trvalého pobytu nebo místa podnikání, k vydání průkazu způsobilosti řidiče taxislužby, jsou k dispozici na kontaktním místě nebo na internetových stránkách statutárního města Ostravy, odboru dopravy v sekci formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 500 Kč. V ostatních případech nejsou vybírané správní poplatky. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Při doložení všech dokladů potřebných k vydání - bezodkladně nejpozději do 30 dnů. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
  • Vyhláška č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí dopravního úřadu se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno