Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Podnikatel/Investor

Poslední změna: Čtvrtek 15.10.2015 14:33 - ${modifier}
Ostrava – moderní metropole s potenciálem pro investory.

Ostrava – rozlohou druhé a počtem obyvatel třetí největší město České republiky - je díky svému aktivnímu přístupu jedním z nejatraktivnějších cílů směřování investic, a to nejen v rámci ČR, ale také v rámci středoevropského regionu. Tato metropole s 303 tisíci obyvateli je správním centrem Moravskoslezského kraje, v němž žije více než 1,2 milionu obyvatel. Ostrava zaujímá výhodnou geografickou polohu v severovýchodní části země na trase severojižního dopravního koridoru mezi Baltským a Jaderským mořem. Velmi dobrá dostupnost polského a slovenského trhu podtrhuje její pozici jako ekonomického, obchodního a kulturního centra euroregionu. Ostrava disponuje vyspělou dopravní infrastrukturou (letiště, dálnice, železniční koridory, kvalitní regionální integrovaný dopravní systém veřejné dopravy). Neustále narůstá i její význam jako důležitého železničního uzlu pro osobní i nákladní dopravu s blízkostí a dostupností mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je schopno odbavovat všechny typy letadel.

Je třeba zdůraznit i významný potenciál lidských zdrojů - jak v absolventech odborných učilišť, tak v absolventech vysokých škol, zejména technických oborů. Důležitá je rostoucí vzdělanostní úroveň populace, zejména díky rozsáhlé síti veřejných i soukromých škol. Ve městě sídlí čtyři univerzity s více než 36 tisíci studenty. Nechybí ani školy vyučující v angličtině, jako je 1st International School of Ostrava, a silné zázemí vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Díky velké koncentraci obyvatelstva (v okruhu přibližně 100 km od Ostravy žije okolo 5 milionů obyvatel) a přírůstku firem v širším regionu a jejich rostoucí ekonomické síle se dynamicky rozvíjejí lokální trhy. Existují zde dobře dimenzované sítě a zařízení technické infrastruktury, které umožňují navýšení stávajících odběrů bez dalších investic, včetně moderní sítě optických vláken. Vlivem možností realizace strategických investičních projektů ve městě, dobré spolupráce mezi organizacemi a rozvoje partnerství roste dobré jméno města a regionu mezi investory.

Po úspěšném ukončení procesu vybudování průmyslových zón následoval masivní příchod zahraničních i domácích investorů. V Ostravě si našly svou základnu významné společnosti, jako např. PEGATRON Czech, Tieto, SungWoo Hitech, CTP Invest, ArcelorMittal, Siemens, a mnohé další. Milníkem v oblasti přílivu investic do regionu se stal v roce 2007 příchod jihokorejské automobilky Hyundai Motor Company do průmyslové zóny v Nošovicích nedaleko Ostravy. Postupně došlo v Ostravě k vytvoření tisíců nových pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech sledujeme trend zvyšování podílu investorů, kteří zde lokalizují investice generující převážně vysoce kvalifikovaná pracovní místa, např. Centrum zákaznických služeb GE Money, Centrum sdílených služeb HSBC a další. Také v oblasti developmentu zažívá Ostrava vzestup – na území města vzniká mnoho zajímavých developerských projektů.

Ostrava se stále orientuje na nové strategické příležitosti města i regionu, od roku 1998 město ve spolupráci se svými partnery prohloubilo systém koncepčního a strategického plánování rozvoje. V roce 2008 byla zpracována aktualizace strategického plánu rozvoje města do r. 2015. Aktuální strategická vize Ostravy být druhým nejsilnějším rozvojovým pólem České republiky je postupně naplňována prostřednictvím posilování jak metropolitních funkcí města Ostravy, tak dalším rozvojem v oblasti lidského, hospodářského a přírodního potenciálu.

image2          image1