Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Investiční pobídky

Poslední změna: Úterý 07.03.2017 08:08 - Hejlková Aneta
1. května 2015 nabyla účinnosti nejnovější úprava zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Zákon o investičních pobídkách platný od 1.5.2015

Investoři, kteří investují své finanční prostředky na území České republiky, mohou získat podporu v podobě investičních pobídek. Příjemcem může být jen právnická osoba, ať už česká, nebo zahraniční, se sídlem na území České republiky. Investiční pobídky se řídí zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, jehož nejnovější úprava nabyla účinnosti 1. května 2015.

Systém investičních pobídek pro zahraniční i domácí investory:

Podporované oblasti:

 • zpracovatelský průmysl
 • technologická centra
 • centra strategických služeb (zde se podpora rozšíří na datová centra a call centra).

 

Ve zpracovatelském průmyslu je základní podmínkou minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která v Ostravě činí 50 milionů Kč, z toho minimálně polovina musí jít do nového strojního zařízení. Dále pak musí být nově vytvořeno alespoň 20 pracovních míst.

U technologických center je minimální výše investice do DHM a DNM 10 mil Kč, z toho minimálně 5 mil Kč do nového strojního zařízení. Zároveň je nutností vytvořit minimálně 20 nových pracovních míst.

Pro podporu na centra strategických služeb je zapotřebí vytvořit minimálně 20 nových pracovních míst pro tvorbu software, 20 nových pracovních míst pro podporu datových center, 70 nových míst pro centra sdílených služeb, 70 nových míst pro opravárenská centra a minimálně 500 nových míst pro call centra.

 

Jednotlivé formy investičních pobídek jsou v Ostravě představovány:
 • slevou na dani z příjmů právnických osob – po dobu 10 let;
 • převodem území za zvýhodněnou cenu – za cenu nižší, než je tržní cena pozemku;
 • hmotná podpora vytváření nových pracovních míst:

     - zvýhodněné průmyslové zóny                                                      300 tis. Kč;

     - regiony s mírou nezaměstnanosti 50% nad průměrem ČR            200 tis. Kč;

     - regiony s mírou nezaměstnanosti 25% nad průměrem ČR            100 tis. Kč;

 • Ø hmotná podpora rekvalifikace, nebo školení nových zaměstnanců:

     - zvýhodněné průmyslové zóny                                                       25%;

     - regiony s mírou nezaměstnanosti 50% nad průměrem ČR             50%;

     - regiony s mírou nezaměstnanosti 25% nad průměrem ČR             25%;

 • Ø osvobození od daně z nemovitosti – po dobu až 5 let na základě souhlasu obce
 • Ø hmotná podpora na pořízení majetku – poskytnuta na strategickou investiční akci ve zpracovatelském průmyslu, nebo technologických centrech, až do výše 10 % uznatelných investičních nákladů.

  

pobidkyInvestiční pobídky - kalkulačka 

Brožura investičních pobídek

Matice pobídek