Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Trh nemovitostí

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:52 - Havránek Petr
Formy vlastnictví, proces povolování staveb, ceny pozemků a cenová mapa.

Formy vlastnictví

V České republice existují následující formy vlastnictví nemovitostí:

 • nemovitosti vlastněné státem
 • nemovitosti vlastněné kraji
 • nemovitosti vlastněné obcemi
 • nemovitosti vlastněné jinými právnickými osobami (např. společnostmi, družstvy a sdruženími)
 • nemovitosti vlastněné fyzickými osobami

Proces povolování staveb

Proces povolování staveb je obdobný jako v ostatních zemích EU a probíhá v následujících krocích:

1. Posouzení vlivů na životní prostředí (min. 5 – 6 měsíců), v tom:
a. zjišťovací řízení (min. 2 měsíce)
b. vlastní posouzení vlivů (min. 3-4 měsíce)
2. Územní rozhodnutí (2-3 měsíce)
3. Integrované rozhodnutí (2-5 měsíců)
4. Stavební povolení (1-2 měsíce)
5. Kolaudační souhlas (1měsíc)

Ceny pozemků

Ceny pozemků v majetku města vybavených infrastrukturou – na základě dohody smluvních stran, zpravidla dle účelu pozemku. Konečná výše ceny musí být schválena usnesením zastupitelstva města.

K orientaci v cenách stavebních pozemků slouží Cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy: je vyhotovena na tiskovém výstupu digitalizované katastrální mapy města Ostravy a transformována do digitální podoby, v níž je součástí městského informačního systému GISMO, který obsahuje hranice parcel a hranice katastrálních území.

Cenovou mapu stavebních pozemků města Ostravy tvoří:

 1. Grafická část na podkladu mapových listů v měřítku 1 : 5000 s graficky vymezenými skupinami parcel stavebních pozemků s vyznačenými cenami.
 2. Textová část cenové mapy.
 3. Cenová mapa v elektronické podobě instalovaná do městského informačního systému GISMO.

Originál cenové mapy stavebních pozemků je bezplatně přístupný v pracovní době na odboru financí a rozpočtu na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Mor. Ostrava.

Digitální podklad cenové mapy stavebních pozemků je uložen na Magistrátu města Ostravy, odbor městského informačního systému, Prokešovo nám. 8, Mor. Ostrava a dále je bezplatně trvale přístupný na webových stránkách u statutárního města Ostravy, tj. http://gisova.ostrava.cz.

Užitečné odkazy

http://gisova.ostrava.cz - Mapový server Magistrátu města Ostravy – Statutárního města
http://www.czechinvest.org/trh-nemovitosti - CzechInvest - Agentura na podporu podnikání a investic