Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Strategický plán 2009 - 2015

Poslední změna: Pondělí 06.08.2012 12:53 - ${modifier}
Aktualizovaný dokument navazuje na strategický plán zpracovaný v období 2004-2005 a schválený v roce 2005 na období do roku 2013

Doposud platný Strategický plán statutárního města Ostrava vznikal ve společenských podmínkách, které se významně lišily od těch současných. V roce 2004 vrcholila míra nezaměstnanosti, která v celém kraji překročila 110 000 lidí a v samotné Ostravě se přiblížila 30 000. Strategická investice společnosti Hyundai a na ní navázané investice jejích dodavatelů byly ještě velkou neznámou. Průmyslová zóna v Ostravě-Hrabové nebyla zdaleka sázkou na jistotu, jakou se může jevit dnes. Dálnice D47 již sice byla v projektech, ale v reálné krajině po ní nebylo téměř stopy. Nádraží Svinov ještě nebylo ukázkovým příkladem citlivě provedené revitalizace a tak bychom mohli pokračovat. Pod povrchem těchto jevů se však již celá metropole a s ní i kraj právě odrážely ode dna ekonomické transformace a s ní spojené restrukturalizace tradičního průmyslu.

Výrazně se měnící situace ve městě i v celém kraji nastolila potřebu zásadní aktualizace strategického plánu, a to na období 2009 – 2015. Toto období nebylo zvoleno náhodně, protože právně v něm bude vrcholit příliv finančních zdrojů z fondů Evropské unie jako neopakovatelná příležitost i hrozba současně. Efektivní využití těchto peněz na správné projekty, které podpoří dynamiku nastartovaného rozvoje, je úkolem, který může aktualizovaná strategie významně podpořit.

Pravidelné hodnocení strategického plánu potvrdilo, že celá řada navržených opatření a aktivit se realizuje či připravuje a že tedy nejde jen od reality odtržený a málo respektovaný dokument. Hodnocení však také identifikovalo nastávající změny a s vědomím potřeby dále spoluvytvářet podmínky pro rozvojový potenciál města Ostravy tedy rada města v květnu 2008 rozhodla o zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava.

Nový dokument vznikl na základě důkladné analýzy vývojových trendů a výsledků celé řady seriózních výzkumných studií a identifikoval čtyři hlavní rozvojové potenciály města - hospodářský, lidský, přírodní a územní. Spolu s politickou reprezentací města a odbornými pracovníky magistrátu města se na zpracování strategie podílela i tzv. Strategická expertní skupina, jejímiž členy byli vybraní zástupci podnikatelských subjektů, akademické sféry a dalších organizací, kteří jednak reprezentují tzv. klíčové aktéry dění ve městě a jednak mají ověřený potenciál přidat hodnotu k vytvářenému strategickému plánu. Dokument proto tedy zohledňuje i předpokládané možnosti jeho realizace prostřednictvím dílčích projektů s využitím partnerských a dalších externích zdrojů.

Celý proces metodicky řídil vybraný odborný strategický konzultant a facilitátor procesu – společnost RPIC-VIP, s.r.o.

 

Přílohy:

prohlížení PDF