Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Věda, výzkum, inovace

Poslední změna: Středa 19.04.2017 10:55 - ${modifier}
V Ostravě existuje kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových i vzdělávacích institucí, což představuje dostatečný potenciál pro rozvoj inovačního podnikání. Podle dat Technologického profilu České republiky v okrese Ostrava působí přibližně 117 subjektů pro spolupráci v inovačním podnikání.

VaV

 

Výdaje na vědu a výzkum, dle zdrojů financování, za celý Moravskoslezský kraj, za období 2001 – 2014

 

vydaje

 

 

Vědecko-technologický park Ostrava

 

Vědecko-technologický park představuje účinný nástroj rozvoje podnikání a zaměstnanosti v oblasti vyspělých technologií a jeho vznik byl inspirován desítkami úspěšných projektů v zahraničí a to doslova celosvětově. Zakladateli společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. jsou Statutární město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě.

Umístění parku:

VTPO je situován na západním okraji města v blízkosti areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Komunikačně je napojen na silnici I/11 Ostrava – Opava.

Stávající areál:

Na podzim roku 2003 byla dokončena a otevřena multifunkční budova PIANO (výstavba financovaná z veřejných zdrojů), která vedle nabídky pronájmu cca 2 500 m2 kvalitních kancelářských ploch plní funkci administrativního a provozního centra parku. V dubnu 2006 zahájila provoz druhá budova TANDEM s 2 900 m2 kancelářských prostor. V srpnu 2015 zahájily provoz třetí a čtvrtá budova v areálu VTPO. Budova TRIDENT s 2 650 m2 a budova VIVA s 2 102 m2 kancelářských prostor. Obě tyto multifunkční budovy TRIDENT a VIVA slouží jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. Počet firem v rámci VTPO:  58 + 3 soukromí investoři (Elcom, a.s., Ingeteam, a.s., VAE Prosys, s.r.o.). Počet zaměstnanců ve firmách: 758 (data k 31. 12. 2016).

Informace k rozšíření VTPO naleznete na webu https://vtp.ostrava.cz/

VTP

Kontakt:

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
Technologická 372/2
708 00 Ostrava-Pustkovec
Tel.: +420 597 305 999
e-mail: info@vtpo.cz
www.vtpo.cz