Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Věda, výzkum, inovace

Poslední změna: Úterý 03.01.2017 11:17 - Hejlková Aneta
V Ostravě existuje kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových i vzdělávacích institucí, což představuje dostatečný potenciál pro rozvoj inovačního podnikání. Podle dat Technologického profilu České republiky v okrese Ostrava působí přibližně 117 subjektů pro spolupráci v inovačním podnikání.

VaV

 

Věda a výzkum v Moravskoslezském kraji, období 2001 – 2014

  2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014
Počet pracovišť VaV 123 156 176 189 201 259 255 265
Počet zaměstnanců VaV (fyzické osoby) 3 687 3 667 3 886 5 336 5 356 6 313 6 387 7 290
Počet zaměstnanců VaV (přepočtené osoby) 1 646 1 684 2 376 2 759 3 191 3 965 3 793 4 280
Výzkumní pracovníci (přepočtené osoby) 855 918 1 277 1 536 1 835 2 057 1 948 2 152
z toho podle sektorů provádění VaV                
- podnikatelský 437 475 486 577 687 925 1 006 1 113
- vládní 57 75 82 87 75 49 56 66
- vysokoškolský 355 359 707 871 1 073 1 077 881 957
Výdaje na VaV (mil. Kč) 1 761,1 2 416,1 2 181,9 2 765,2 3 029,7 4 940,6 4 743,0 5 176,1
z toho podle zdrojů financování VaV                
- podnikatelské 1 298,7 1 788,8 1 375,6 1 703,0 1 921,0 2 439,5 2 175,2 3 014,5
- veřejné 456,2 592,2 756,4 1 016,8 972,8 1 259,5 1 096,3 1 196,0
- zahraniční 4,4 21,8 37,2 32,8 101,6 1 223,5 1 462,9 951,2
Neinvestiční výdaje na VaV(mil. Kč) 1 581,5 1 909,4 2 023,9 2 463,3 2 886,2 3 626,5 3 595,6 4 220,9
Udělené patenty v ČR 17 20 28 19 18 24 30 52

Výdaje na vědu a výzkum, dle zdrojů financování, za celý Moravskoslezský kraj, za období 2001 – 2014 (mil. Kč)

vydaje

 

 

Vědecko-technologický park Ostrava

 

Vědecko-technologický park představuje účinný nástroj rozvoje podnikání a zaměstnanosti v oblasti vyspělých technologií a jeho vznik byl inspirován desítkami úspěšných projektů v zahraničí a to doslova celosvětově. Zakladateli společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. jsou Statutární město Ostrava, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě.

Umístění parku:

VTPO je situován na západním okraji města v blízkosti areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Komunikačně je napojen na silnici I/11 Ostrava – Opava.

Stávající areál:

Na podzim roku 2003 byla dokončena a otevřena multifunkční budova PIANO (výstavba financovaná z veřejných zdrojů), která vedle nabídky pronájmu cca 2 500 m2 kvalitních kancelářských ploch plní funkci administrativního a provozního centra parku. V dubnu 2006 zahájila provoz druhá budova TANDEM s 2 900 m2 kancelářských prostor. V srpnu 2015 zahájily provoz třetí a čtvrtá budova v areálu VTPO. Budova TRIDENT s 2 650 m2 a budova VIVA s 2 102 m2 kancelářských prostor. Obě tyto multifunkční budovy TRIDENT a VIVA slouží jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. Počet firem v rámci VTPO:  29 + 3 soukromí investoři (Elcom, a.s., Ingeteam, a.s., VAE Prosys, s.r.o.). Počet zaměstnanců ve firmách: 680 (data k 1. 9. 2016).

VTP 

Kontakt:

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
Ing. Roman Michalec, ředitel
Technologická 372/2
708 00 Ostrava-Pustkovec
Tel.: +420 597 305 999
e-mail: info@vtpo.cz
www.vtpo.cz

 

Projekt Rozšíření VTPO:

Díky tomuto projektu může vzniknout až dva tisíce nových pracovních míst v I. etapě, a to v oborech založených na moderních technologiích. Orientace na moderní technologie a obory s vyšší přidanou hodnotou může Ostravě přinést potřebnou restrukturalizaci ekonomiky, a tedy i vznik nových pracovních míst, která nebudou navázána na těžký průmysl a naopak budou k životnímu prostředí šetrná. Projekt současně přispěje k dalšímu rozvoji vysokého školství v Ostravě.

Zatímco stávající VTP představuje základnu především pro nově vznikající firmy, cílem projektu rozšíření VTP je vybudovat základnu pro zavedené firmy. Pro svůj rozvoj Ostrava potřebuje oba typy těchto firem. Projekt rozšíření bude navíc velmi úzce navázán na rozvoj VŠB-TUO, umožní využití potenciálu univerzity v souvislosti s vědecko-výzkumnými činnostmi a projekty, především s vazbou na projekt IT4Innovations.

Vzhledem k negativnímu postoji části veřejnosti a městského obvodu Poruba ve vztahu k umístění v předmětné lokalitě byly práce na projektu dočasně pozastaveny a pod vedením Ing. arch. Evy Špačkové zpracovány návrhy alternativního umístění VTPO.

Více informací o projektu Rozšíření VTPO na webu https://vtp.ostrava.cz/

VTPO_a     VTPO_b

Kontakt:

Statutární město Ostrava - Magistrát
Odbor strategického rozvoje
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 382
E-mail: vpalicka@ostrava.cz
https://vtp.ostrava.cz/