Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Věda, výzkum, inovace

Poslední změna: Pátek 20.10.2017 13:12 - Sokolovská Iva
V Ostravě existuje kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových i vzdělávacích institucí, což představuje dostatečný potenciál pro rozvoj inovačního podnikání. Podle dat Technologického profilu České republiky v okrese Ostrava působí přibližně 117 subjektů pro spolupráci v inovačním podnikání.

VaV

 

Výdaje na vědu a výzkum, dle zdrojů financování, za celý Moravskoslezský kraj, za období 2005 – 2015

 

VaV

  

MSICMoravskoslezské inovační centrum

Vědecko-technologický park 

 

Moravskoslezské inovační centrum vzniklo k 1. 7. 2017 transformací Vědecko-technologického parku Ostrava, který město Ostrava založilo v roce 1997. S kapitálovým vstupem Moravskoslezského kraje jsou nyní kromě Statutárního města Ostravy dalšími akcionáři Agentura pro regionální rozvoj, a.s., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě.

Cílem MSIC je poskytnout začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu účinnou podporu a přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

Umístění parku

MSIC má pro podporu podnikatelů v areálu Vědecko-technologického parku (VTP) k dispozici multifunkční budovy, které tvoří  technické a kancelářské zázemí s pronajímatelnými plochami o rozloze cca 10 700 m2, VTP je situován na západním okraji města v blízkosti areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Komunikačně je napojen na silnici I/11 Ostrava – Opava.

Stávající areál:

Na podzim roku 2003 byla dokončena a otevřena multifunkční budova PIANO (výstavba financovaná z veřejných zdrojů), která vedle nabídky pronájmu cca 2 500 m2 kvalitních kancelářských ploch plní funkci administrativního a provozního centra parku. V dubnu 2006 zahájila provoz druhá budova TANDEM s 2 900 m2 kancelářských prostor. V srpnu 2015 zahájily provoz třetí a čtvrtá budova v areálu VTP. Budova TRIDENT s 2 650 m2 a budova VIVA s 2 102 m2 kancelářských prostor. Obě tyto multifunkční budovy TRIDENT a VIVA slouží jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. Počet firem v rámci VTP:  58 + 3 soukromí investoři (Elcom, a.s., Ingeteam, a.s., VAE Prosys, s.r.o.). Počet zaměstnanců ve firmách: 758 (data k 31. 12. 2016).

Informace k rozšíření VTP naleznete na https://vtp.ostrava.cz/

park

Kontakt:

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
Technologická 372/2
708 00 Ostrava-Pustkovec
Tel.: +420 597 305 999
e-mail:
www.ms-ic.cz