Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Daně

Poslední změna: Úterý 17.03.2015 10:27 - ${modifier}
Platný daňový systém v České republice.


Platný daňový systém byl v České republice zaveden 1. ledna 1993, kromě legislativy DPH. Zcela nový zákon o DPH, v souladu s direktivami EU, platí od 1. května 2004. Základní typy daní mají tyto sazby:

Daně příméSazba
Daň z příjmu fyzických osob

15 %

Pro období let 2013 - 2015:

- solidární zvýšení daně v případě příjmů nad 100 000 Kč měsíčně ve výši 7 %

- omezení výdajových paušálů

- zrušení slevy na dani pro pracující důchodce

Daň z příjmu právnických osob 19 %
Daň darovací
dle zařazení osob do skupin a hodnoty daru, min. 1%, 3% a 7 % z ceny
Daň dědická
dle zařazení osob do skupin a hodnoty dědictví, min.      1%, 3% a 7 % z ceny, výsledná částka se násobí koeficientem 0,5
Daň z nemovitostí 
- z pozemků
- ze staveb
Od 1.1.2013 platí obecně závazná vyhláška č. 7/2012:
zavedení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v Ostravě.
Daň z pozemků:
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s chovem ryb 0,25 %
c) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč/1m²
d) stavebních pozemků 2 Kč/ 1m²
e) ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně       0,20 Kč/1m²
Daň ze staveb:
Sazby za 1m² zastavěné plochy se liší dle užívání stavby (obytný dům, rekreační, podnikatelský, garáž, byt).
Daň z převodu nemovitostí 4 %
Silniční daň 
- osobní automobily
- nákladní automobily
Srážková daň


1 200 Kč –   4 200 Kč
1 800 Kč – 50 400 Kč

35 % na příjmy nerezidentů 

Daně nepříméSazba
Daň spotřební
- minerální oleje sazby daně uvedeny na www.mfcr.cz
- líh
    - líh obsažený ve výrobcích 
    - líh obsažený v destilátech ovocných z pěst. pálení

28 500 Kč/hl etanolu 
14 300 Kč/hl etanolu
- pivo základní sazba 32 Kč/hl
- víno a meziprodukty
    - šumivá vína a meziprodukty
    - tichá vína

2 340 Kč/hl
0 Kč/hl
- tabákové výrobky
    - cigarety 

    - doutníky a cigarillos 
    - tabák

pevná daň 1,12 Kč/ks + procentní daň 28 % ceny pro konečné spotřebitele; daň celkem - min. 2,10 Kč/ks
1,40 Kč/ks
1 400 Kč/kg
Daň z přidané hodnoty

základní sazba 21 %
snížená sazba     15 %

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2015, www.mfcr.cz