Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Instituce podporující podnikání

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 14:52 - ${modifier}
Na území statutárního města Ostravy působí spektrum veřejnosprávních i privátních subjektů, jejichž posláním je poskytovat kvalitní poradenské služby v této oblasti. V podmínkách současného dynamického rozvoje celého regionu nabývá politika podpory růstu malých a středních podniků a odstraňování bariér podnikání nového významu.

Statutární město Ostrava

Magistrát - odbor strategického rozvoje

Regionální instituce

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Krajská hospodářská komora Moravskoslezkého kraje, Personální agentura Specialist Service, Podnikatelské a inovační centrum - BIC Ostrava s.r.o., Regionální a informační centrum - RPIC Ostrava, Regionální a informační centrum - RPIC-ViP s.r.o.,  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezkého kraje

Podnikatelské inkubátory, výzkumná centra, vědecko-technologické parky

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, Podnikatelský inkubátor VŠP a.s., Centrum nanotechnologií, Technologické centrum Ostrava, Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Centra sdílených služeb

Přehled CSS na území města Ostravy.

Klastry

Klastrová uskupení na území města Ostravy.

Coworkingová centra

Coworking je metoda práce freelancerů v rámci komunity nezávislých pracovníků ve sdíleném pracovním prostoru.

Ostratní

Czech Property Market, Stavební fórum

 

Statutární město Ostrava

MAGISTRÁT – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE

  • Vytváří a usměrňuje podmínky ekonomického a strategického rozvoje města.
  • Vytváří pracovní týmy složené z odborníků magistrátu a externích specialistů k zajištění strategických cílů ekonomického rozvoje města.
  • Zprostředkovává informace o programech vyhlašovaných a podporovaných Evropskou unií, krajským úřadem Moravskoslezského kraje, ministerstvy ČR a zajišťuje poradenství pro zpracovatele a předkladatele projektů v rámci statutárního města.
  • Ve spolupráci s ústředními a regionálními institucemi poskytuje informace zájemcům o vhodných lokalitách a možnostech investování ve městě a provádí ve vztahu k nim aktivní marketing.

 

Kontakt:

Statutární město Ostrava - Magistrát
Odbor strategického rozvoje
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 382
Fax: +420 599 442 040
E-mail: vpalicka@ostrava.cz