Univerzity v Ostravě

Akademická půda je důležitou součástí inovačního prostředí. Studenti v Ostravě se aktivně podílí na výzkumných projektech, které mají praktické využití i v komerční sféře. Spolupráce firem s univerzitami je v Ostravě vítána.

V Ostravě studuje na třech univerzitách ve školním roce 2017/2018 celkem 23 711 studentů:

VŠBVŠB - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů. Informace o počtu studentů a absolventů ZDE.

 

OU

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Ostravská univerzita nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů. Není však jen vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také aktérem na poli společenského a kulturního dění v Ostravě. Informace o počtu studentů a absolventů ZDE.


Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu, nabízí bakalářské studium v oborech: Podnikání, Informatika a Právo. Informace o počtu studentů a absolventů ZDE.

Počet žáků a studentů ve všech školských zařízeních v Ostravě

tabulka - počty studentů a žáků