Mzdy a zaměstnanost

Základní informace o mzdových podmínkách v Ostravě

Průměrná hrubá měsíční mzda obsahuje veškeré pracovní příjmy, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a prezentuje částku připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Neobsahuje náhrady mzdy/platu po dobu trvání pracovní neschopnosti, hrazené zaměstnavatelem. Z hrubé mzdy jsou následně zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny částky na úhradu zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, zálohy na daň z příjmů. Po odečtu je zaměstnanci vyplacena čistá mzda.

Průměrná hrubá měsíční mzda v letech 2010 – 2016

 

Mzdy

Zdroj:Ministerstvo práce a sociálních věcí, regionální statistiky ceny práce (2017)

Pozn.: Medián průměrné hrubé měsíční mzdy – podnikatelská sféra

 

Hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji podle hlavních tříd a podskupin zaměstnání v roce 2016 

  podnikatelská sféra nepodnikatelská sféra
průměrná hrubá měsíční mzda
Řídící pracovníci 53 933 50 815
Nejvyšší představitelé společností 82 828 57 665
Řídící prac.správy podniku, obchod., admin. a pod. činností 64 475 48 318
Řídící pracovníci výroby, IT, vzdělávání a příbuzných oborů 55 973 51 079
Řídící prac.ubyt.,strav.služeb,obchodu,ost.řídící pracovníci 29 784 36 348
Specialisté 38 781 32 435
Specialisté v oblasti vědy a techniky 37 426 33 601
Specialisté v oblasti zdravotnictví 40 721 47 259
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání 33 779 28 876
Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě 40 055 34 896
Specialisté v oblasti ICT 42 940 33 323
Specialisté obl. právní, sociální, kulturní a příbuz.oblastí * 28 114
Techničtí a odborní pracovníci 29 518 29 788
Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky 32 609 28 788
Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví 23 439 30 468
Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě 28 849 30 194
Odborní pracovníci v obl.práva,kultury,sportu,příbuz.oborech 17 996 24 743
Technici v oblasti ICT 30 784 27 704
Úředníci 20 936 23 473
Všeobecní admin.pracovníci,sekretáři,pracovníci zadávání dat 18 635 22 272
Pracovníci informačních služeb,na přepážkách,v příb.oborech 21 813 21 019
Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice 22 842 24 764
Ostatní úředníci 21 077 24 686
Pracovníci ve službách a prodeji 16 796 21 711
Pracovníci v oblasti osobních služeb 14 498 17 048
Pracovníci v oblasti prodeje 17 615 20 795
Pracovníci osob.péče ve vzdělávání,zdravotnictví,příbuz.obl. * 19 843
Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy 14 977 30 029
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,lesnictví a rybářství * 17 943
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství * 17 675
Kvalifikování pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti 19 908 *
Řemeslníci a opraváři 24 394 21 080
Řemeslníci,kvalif.pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) 19 678 20 884
Kovodělníci,strojírenští dělníci,pracovníci v příb.oborech 25 282 20 226
Pracovníci v obl.uměleckých a tradičních řemesel, polygrafie * 22 600
Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky 27 878 23 705
Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu, pracovníci příbuz. oborů 22 920 19 147
Obsluha strojů a zařízení, montéři 24 399 21 754
Obsluha stacionárních strojů a zařízení 26 278 17 413
Montážní dělníci výrobků a zařízení 23 548 *
Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 22 744 22 724
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 16 650 13 641
Uklízeči a pomocníci 12 523 13 515
Pomocní pracovníci těžby, staveb., výroby, dopravy a příb. ob. 18 435 16 383
Pomocní pracovníci při přípravě jídla 12 744 14 694
Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci   13 407
Manuální pracovníci 22 236 18 161
Nemanuální pracovníci 31 228 31 123
Celkem mzdová a platová sféra 31 228 28 228

Zdroj: MPSV, Regionální statistika ceny práce (2017)

 

Cizinci na trhu práce v okrese Ostrava

 Zdroj: Úřad práce v Ostravě, jednotlivé roky