Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Poslední změna: Pátek 22.05.2015 10:51 - Gacka Michal
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

13. 06. 2015XVII. ročník setkání pěstounů útulkových psů
XVII. setkání pěstounů útulkových psů

V době od 08:00 - 14:00 se v útulku pro psy, Provozní 4, Ostrava-Třebovice koná další ročník setkání pěstounů útulkových psů.

 

Upozorňujeme majitele psů, že před vstupem na akci je potřeba předložit očkovací průkaz.

 

Z kapacitních důvodů je nutná registrace účastníků na tel. 599 455 191 

 

Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

Statutární město Ostrava na konci roku zprovoznilo Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, který provozován na serveru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Digitální povodňový plán je dostupný na adrese: http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpostrava/.

Plán udržitelné mobility města Ostravy

Mobilita OstravaStatutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.

Mapový portál města Ostravy

Přehledné zobrazení soustavy území NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, památných stromů a rozmístění nadob na odkládání separovaného odpadu najdete na Mapovém portálu města Ostravy.