Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Poslední změna: Čtvrtek 09.07.2015 07:52 - Gacka Michal
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

Další informace

OZO Ostrava rozšířením provozní doby sběrných dvorů bojuje proti černým skládkám

Sběrné dvory OZO

Sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách budou mít ode dneška otevřeno i v pondělí. Hlavním důvodem je snaha společnosti OZO Ostrava zamezit nešvaru ze strany nezodpovědných občanů - tvorbě černých skládek před branami ostravských sběrných dvorů. Odpadová společnost občany zároveň upozorňuje, že za vytváření černých skládek jim hrozí vysoké pokuty!

 

Podrobnější informace zde: Tisková zpráva OZO Ostrava ze dne 01. 06. 2015

Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava 

Statutární město Ostrava na konci roku zprovoznilo Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, který provozován na serveru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Digitální povodňový plán je dostupný na adrese: http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpostrava/.

Plán udržitelné mobility města Ostravy 

Mobilita Ostrava

Statutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.

Mapový portál města Ostravy 

Přehledné zobrazení soustavy území NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, památných stromů a rozmístění nadob na odkládání separovaného odpadu najdete na Mapovém portálu města Ostravy.