Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Autor: Gacka Michal Poslední změna: Úterý 23.09.2014 07:33
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

Lipová ratolest 2014

Svaz zakládání a údržby zeleně a Statutární město Ostrava ve dnech 23. až 25. 09. 2014 pořádají 7. ročník soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest. Mladí zahradníci a zahradnice předvedou své dovednosti v areálu parku za poliklinikou v Ostravě-Porubě, mezi ulicemi Zednická a Španielova. Soutěže se účastní celkem 12 týmů ze zahradnických a zemědělských škol z České republiky i zahraničí. Více informací ...

Plán udržitelné mobility města Ostravy

Mobilita OstravaStatutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.

Mapový portál města Ostravy

Přehledné zobrazení soustavy území NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, památných stromů a rozmístění nadob na odkládání separovaného odpadu najdete na Mapovém portálu města Ostravy.