Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Autor: Gacka Michal Poslední změna: Pátek 04.04.2014 08:55
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

Ozdravné pobyty

Ostravské školy mají letos opět možnost požádat do 25. května o finanční podporu na organizování ozdravných pobytů dětí. Více informací najdete v sekci "Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší".

Plán udržitelné mobility města Ostravy

Mobilita OstravaStatutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.