Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Poslední změna: Pondělí 19.10.2015 07:57 - Radomír Panna
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

Další informace

22. 09. 2015

Evropský týden mobility

ddrm

Statutární město Ostrava se letos opět zapojilo do kampaně Evropský týden mobility. Osvětových akcí na téma udržitelné dopravy se mohli občané zúčastnit v pobočkách Knihovny města Ostravy nebo na akci Zažít Ostravu jinak nebo Bibliotour. Městská policie Ostrava zajistila na dalším ročníku akce Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky provoz koláren a dohlédla na bezpečnost cyklistů.

 

Více na http:jitrocel.ostrava.cz.  

09. 09. 2015

Poskytnutí dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Zastupitelstvo města na svém zasedání rozhodlo o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v celkové výši 14.311.000 Kč. Tyto finanční prostředky umožní realizovat školám ozdravné pobyty pro více než 3 tisíce žáků.

 

Seznam příjemců dotací.

21. 08. 2015

Životní prostředí - Zpráva 2013

ŽP 2013

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydává přehled vybraných údajů o životním prostředí města. Publikace je dostupná pouze v elektronické podobě.

 

Životní prostředí - Zpráva 2013

OZO Ostrava rozšířením provozní doby sběrných dvorů bojuje proti černým skládkám

Sběrné dvory OZO

Sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách budou mít ode dneška otevřeno i v pondělí. Hlavním důvodem je snaha společnosti OZO Ostrava zamezit nešvaru ze strany nezodpovědných občanů - tvorbě černých skládek před branami ostravských sběrných dvorů. Odpadová společnost občany zároveň upozorňuje, že za vytváření černých skládek jim hrozí vysoké pokuty!

 

Podrobnější informace zde: Tisková zpráva OZO Ostrava ze dne 01. 06. 2015

Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava 

Statutární město Ostrava na konci roku 2014 zprovoznilo Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, který provozován na serveru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Digitální povodňový plán je dostupný na adrese: http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpostrava/.

Plán udržitelné mobility města Ostravy 

Mobilita Ostrava

Statutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.

Mapový portál města Ostravy 

Přehledné zobrazení soustavy území NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, památných stromů a rozmístění nadob na odkládání separovaného odpadu najdete na Mapovém portálu města Ostravy.