Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Poslední změna: Pondělí 12.01.2015 10:34 - Gacka Michal
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava

Statutární město Ostrava na konci roku zprovoznilo Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, který provozován na serveru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Digitální povodňový plán je dostupný na adrese: http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpostrava/.

4. výzva pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Ministerstvo životního prostředí podpoří částkou 40 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) realizaci ozdravných pobytů pro žáky mateřských a základních škol pocházejících z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zájemci o poskytnutí dotace mohou podat žádost SFŽP ČR do 30. 01. 2015. Podporovaná délka ozdravných pobytů je v rozsahu 5 až 15 dní (spodní limit 5 dní zahrnuje 5 nocí) v období od listopadu 2015 do dubna 2016 a od listopadu 2016 do dubna 2017. Podrobné informace najdete na stránkách SFŽP ČR. 

Plán udržitelné mobility města Ostravy

Mobilita OstravaStatutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.

Mapový portál města Ostravy

Přehledné zobrazení soustavy území NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, památných stromů a rozmístění nadob na odkládání separovaného odpadu najdete na Mapovém portálu města Ostravy.