Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Autor: Gacka Michal Poslední změna: Pátek 31.10.2014 09:18
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

Plán udržitelné mobility města Ostravy

Mobilita OstravaStatutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.

Mapový portál města Ostravy

Přehledné zobrazení soustavy území NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, památných stromů a rozmístění nadob na odkládání separovaného odpadu najdete na Mapovém portálu města Ostravy.