Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Životní prostředí

Poslední změna: Středa 07.10.2015 12:47 - Gacka Michal
Sekce webových stránek statutárního města Ostravy, věnovaná jednotlivým složkám životního prostředí.

 

Další informace

21. 08. 2015

Životní prostředí - Zpráva 2013

ŽP 2013

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vydává přehled vybraných údajů o životním prostředí města. Publikace je dostupná pouze v elektronické podobě.

 

Životní prostředí - Zpráva 2013

OZO Ostrava rozšířením provozní doby sběrných dvorů bojuje proti černým skládkám

Sběrné dvory OZO

Sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách budou mít ode dneška otevřeno i v pondělí. Hlavním důvodem je snaha společnosti OZO Ostrava zamezit nešvaru ze strany nezodpovědných občanů - tvorbě černých skládek před branami ostravských sběrných dvorů. Odpadová společnost občany zároveň upozorňuje, že za vytváření černých skládek jim hrozí vysoké pokuty!

 

Podrobnější informace zde: Tisková zpráva OZO Ostrava ze dne 01. 06. 2015

Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava 

Statutární město Ostrava na konci roku zprovoznilo Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava, který provozován na serveru Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Digitální povodňový plán je dostupný na adrese: http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpostrava/.

Plán udržitelné mobility města Ostravy 

Mobilita Ostrava

Statutární město Ostrava v únoru 2014 zahájilo realizaci projeku "Plán udržitelné mobility města Ostravy", který bude řešit uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a tím sloužit k zajištění lepší kvality života. Jedním z cílů projektu je snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie. Více informací získáte na stránkách projektu Mobilita Ostrava.

Mapový portál města Ostravy 

Přehledné zobrazení soustavy území NATURA 2000, zvláště chráněných území, významných krajinných prvků, památných stromů a rozmístění nadob na odkládání separovaného odpadu najdete na Mapovém portálu města Ostravy.