Tiskové zprávy

Porota vybrala vítěze architektonické soutěže na nový bytový dům v centru Ostravy

24. 7. 2018. Z celkem 48 návrhů, které byly doručeny do architektonické soutěže na novostavbu bytového domu na křížení ulic Kostelní a Biskupská, vybrala porota vítěze. Rada města schválila vítězný návrh a čtyři další, které získají finanční odměnu. Nejvíce se porotcům líbil návrh architekta Michala Palaščáka z Brna a jeho spoluautorů. Architektonickou soutěž, otevřenou a jednofázovou, vyhlásilo město Ostrava ve spolupráci s obvodem Moravská Ostrava a Přívoz letos v lednu.

Začíná výstavba fotbalové akademie na Bazalech

9. 7. 2018. Fotbalový areál na Bazalech, který bude po rekonstrukci sloužit mladým hráčům, byl v pondělí 9. července předán vítězi veřejné zakázky k zahájení modernizace areálu. V soutěži uspěla s nejnižší nabídkovou cenou 252 816 989 korun společnost Hochtief. Moderní tréninkový areál, který je investiční akcí města bude sloužit fotbalové akademii určené talentovaným hráčům z celého kraje od šesti do devatenácti let. Ostrava je jediným krajským městem, kde zatím fotbalová akademie nefunguje. Město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Fotbalová asociace ČR, FC Baník Ostrava a Vítkovice Aréna podepsaly 19. října memorandum o spolupráci, které vedlo k vytvoření fotbalové Klubové akademie Ostravy.

Zemřel čestný občan Ostravy, herec, režisér a publicista Luděk Eliáš

11. 7. 2018. Ve věku 95 let zemřel 10. července čestný občan Ostravy, herec, režisér, divadelní ředitel a publicista Luděk Eliáš. Věnoval se otázce holocaustu, pořádal přednášky a besedy. Kvůli svému židovskému původy byl internován v terezínském ghettu a později přežil vyhlazovací tábory v Osvětimi, Birkenau a Sachsenhausenu i pochod smrti.

Ve dvou kolech dotačního programu byly podpořeny projekty za 7 milionů, dva z nich budou slavnostně odhaleny tento týden

25. 6. 2018. Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů veřejnosti. V jeho dvou ročnících bylo z rozpočtu města podpořeno 23 projektových záměrů v celkové výši 7 milionu korun. Ve vyhlášeném dotačním programu na estetizaci veřejného prostoru bylo k dispozici dvakrát 5 milionů korun (rok 2017, rok 2018).

Navrácení dlážděného povrchu na ulici 28. října

25. 5. 2018. Pracovníci Ostravských komunikací začali s první fází odstranění asfaltových záplat z dlážděné části ulice 28. října v úseku začínajícím před mostem Miloše Sýkory. Práce kvůli technologickým postupům potrvají čtyři měsíce.

O pozemky v zóně Hrušov je zájem

20. 6. 2018. Ve středu 20. června ostravští zastupitelé rozhodli o záměru prodat pozemky ve vlastnictví města v Hrušově. Už vloni v září vyzvalo město zájemce k podání nabídek na realizaci investičního záměru v ploše rozvojové zóny Hrušov. Nabídky do 30. dubna zaslaly čtyři společnosti. Zastupitelstvo města zároveň stanovilo pořadí uchazečů, ve kterém bude město se zájemci o pozemky jednat.

Rozdělení přebytku hospodaření za rok 2017

20. 6. 2018. Více peněz na sport, dopravu, do speciálně zřízených fondů a na účelové dotace obvodům. Ostravští zastupitelé ve středu 20. června rozhodli o rozdělení volných zdrojů rozpočtu ve výši téměř 451 milionů korun. Peněžní prostředky má město k dispozici díky úsporám v běžných výdajích a časovému posunu některých investičních akcí.

Léčebna dlouhodobě nemocných a Dům sociálních služeb v Radvanicích dostanou nový kabát

18. 6. 2018. Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří a opravu balkónů v Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) a Domu sociálních služeb v Radvanicích, které spadají pod Městskou nemocnici Ostrava. Do vyhlášené podlimitní veřejné zakázky se může přihlásit neomezený počet uchazečů. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 11. července. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 51 milionů korun bez DPH.

Klienti Čtyřlístku se přestěhují postupně do nových domů

18. 6. 2018. Dvě etapy, v rámci kterých bude postaveno celkem 13 objektů pro 159 klientů Čtyřlístku, bude dokončeno v roce 2021. Náklady budou hrazeny až z 90 % z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací bude zaplacen z rozpočtu města. První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů, kteří se přestěhují z domovů Barevný svět a Na Liščině. Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů, v každé domácnosti jich bude žít šest.

Ptáme se obyvatel města, jak nakupují a jezdí v centru města

5. 6. 2018. Až do 10. června se v dotazníkovém šetření ptáme obyvatel Ostravy na dopravu a využívání služeb a obchodů v centru města. Dotazníkové šetření probíhá v ulicích v historickém centru města a v přilehlém obchodním centru. Průzkum provádějí proškolení studenti, kteří se na začátku rozhovoru prokáží tazatelským průkazem. Výsledky budou k dispozici letos na podzim.

OSTRAVA V PRAZE letos již podeváté

30. 5. 2018. Tři pražské scény obsadí od 1. do 8. listopadu již devátý ročník divadelního festivalu Ostrava v Praze. Hned čtyři inscenace uvede Národní divadlo moravskoslezské, dvě Divadlo Petra Bezruče a po jedné Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava. Divákům v Praze ostravská divadla nabídnou slavnou komickou, ale i moderní operu, hudební drama, činohru a loutkové divadlo ve stylu muppet. Hrát se bude na scénách Divadla v Celetné, Divadla Komedie a Divadla pod Palmovkou. V prodeji bude téměř 2500 vstupenek.

V Ostravě vyroste Městečko bezpečí

30. 5. 2018. Město Ostrava vybuduje poblíž areálu IVC Ostrava-Zábřeh areál pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí. Jeho součástí bude dvanáct objektů s tematickou náplní – hasičský, policejní, záchranářský, mimořádných událostí, objekt vjemů, životního prostředí, jedovatá zahrada, jezírko, lanové centrum, domov, altán a horolezecká stěna.

Městská nemocnice Ostrava vlastní špičkový přístroj, jediný v České republice

28. 5. 2018. Neurochirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava začalo používat nový přístroj Zeiss Kinevo 900 – robotický vizualizační systém, který nahrazuje současný operační mikroskop. Jedná se o v současnosti nejmodernější vizualizační systém na trhu používaný při neurochirurgických operacích, první přístroj tohoto druhu v České republice. Jeho pořizovací hodnota je 12,35 milionu korun. Přístroj umožňuje ještě preciznější zobrazení drobných struktur mozku, míchy, mozkových cév, nervů a tím zlepšuje a zpřesňuje práci s těmito strukturami.

V jatkách vznikne Mezinárodní kulturní centrum

24. 5. 2018. Město Ostrava plánuje v prostorách přístavby bývalých městských jatek zřízení kreativního Mezinárodního kulturního centra. Cílem ideového návrhu je vytvoření otevřené zóny pro kulturu, vzdělávání, kreativitu a spolupráci mezi lokálními aktéry i na mezinárodní úrovni. Důraz bude kladen na podporu vlastní umělecké tvorby a kvalitní dramaturgii se zaměřením zvláště na mladší publikum. Tento záměr je v souladu s „Koncepcí rozvoje kultury SMO do roku 2020“, strategickým plánem města FajnOVA a aktuálními potřebami občanů města Ostravy.

Známe projekty, které budou podpořeny z druhého kola dotačního programu na estetizaci veřejného prostoru

17. 5. 2018. Do druhého ročníku dotačního programu „fajnOVY prostor“, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, se přihlásilo 20 projektových záměrů v celkové výši 5,2 milionu korun. Rada města schválila finanční podporu pro 14 z nich v celkové výši 3,11 milionu korun. U šesti projektů žadatelé nesplnili některé z kritérií stanové podmínkami programu, proto jim finanční prostředky nebudou poskytnuty. Ve vyhlášeném programu byla k dispozici částka 5 milionů korun.

Aplikace čistáOVA pro lepší veřejný prostor

16. 5. 2018. Ostrava od 16. května spustila novou webovou aplikaci s názvem čistáOVA, která umožní lidem oznámení závad a nedostatků ve veřejném prostoru. Jejich náměty se díky ní dostanou ke kompetentním osobám a ty následně opět pomocí aplikace dají zpětnou vazbu, jak byl problém vyřešen. Webová aplikace má velmi jednoduché rozhraní, které umožňuje pohodlné zadání nejen z počítačů, ale také z mobilů a tabletů bez nutnosti instalace software do přístroje a přihlašování.

Detektory zachraňují životy

16. 5. 2018. Město Ostrava vybavuje od začátku letošního roku obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Byly nakoupeny z prostředků města a jejich instalace je zajišťována jednotlivými obvody. Je to akce, která svým rozsahem doposud nemá v České republice obdoby. První výsledky instalace hlásičů se již dostavily. V obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nově nainstalované detektory CO zachránily před otravou čtyři rodiny.

Známe projekty, které budou podpořeny z druhého kola dotačního programu na estetizaci veřejného prostoru

16. 5. 2018. Do druhého ročníku dotačního programu „fajnOVY prostor“, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, se přihlásilo 20 projektových záměrů v celkové výši 5,2 milionu korun. Rada města schválila finanční podporu pro 14 z nich v celkové výši 3,11 milionu korun. U šesti projektů žadatelé nesplnili některé z kritérií stanové podmínkami programu, proto jim finanční prostředky nebudou poskytnuty. Ve vyhlášeném programu byla k dispozici částka 5 milionů korun.

Přijímáme žádosti o příspěvky z fondu, do hor může vyrazit více dětí než vloni

15. 5. 2018. Ve druhé polovině května bude finišovat příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zřídilo před 8 lety město Ostrava. Účelem fondu, který funguje od roku 2010, je poskytovat finanční prostředky dětem na pobyty v horských oblastech. Ozdravné pobyty budou pro období letošní sezóny realizovány od začátku listopadu 2018 do konce dubna 2019.

Na porodním sále bylo opět plno

4. 5. 2018. U příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek se konal ve čtvrtek 3. května v odpoledních hodinách Den otevřených dveří porodního sálu Městské nemocnice Ostrava. Letošní prohlídky se zúčastnilo přes 130 nastávajících maminek.