Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Tiskové zprávy

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 10:40 - Radomír Panna

Slavnostní zakončení oslav 750. výročí města „PŘEJEME TI, OSTRAVO!“

22. 11. 2017. Celoroční oslavy 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě vyvrcholí na Prokešově náměstí před radnicí města ve středu 29. listopadu v době od 15 do 19 hodin. Součástí závěrečné akce s podtitulem „Přejeme ti, Ostravo!“ bude nejen zamčení a zapečetění truhly se vzkazy do roku 2067, ale také rozsvícení vánoční výzdoby a bohatý kulturní program, který završí slavnostní ohňostroj. Oslavy skončí v den, který je uveden v testamentu biskupa Bruna ze Schauenburku v souvislosti se zmínkou o osadě jménem Ostrava, jen o 750 let později.

Večery s vědci – atraktivní témata a zajímavé osobnosti

16. 11. 2017. Statutární město Ostrava ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Ostravskou univerzitou (OSU) budou pořádat řadu besed s názvem Večery s vědci.

Zásadní změna při nakládání s rozpočtem města

15. 11. 2017. Zastupitelé města ve středu 15. listopadu na svém zasedání schválili navrženou úpravu rozpočtu pro rok 2017. Změna se týká navýšení rozpočtu o 707 milionů korun.

Den urologické prevence

13. 11. 2017. Městská nemocnice Ostrava se ve spolupráci s Nadačním fondem Pavla Novotného zapojila v pátek 10. listopadu do Dne urologické prevence. Vyšetřeno bylo celkem 50 zájemců, z toho 37 mužů. V rámci urologické prevence zdravotníci oddělení Urologie MNO vyšetřovali ledviny, močový měchýř, varlata a prostatu. Tato akce se v Městské nemocnici konala poprvé a zúčastnila se jí rovná padesátka pacientů. Vyšetřeni byli nejen muži, ale také ženy. V odpoledních hodinách přišel preventivní akci podpořit a nechal se zkontrolovat i ředitel nemocnice Petr Uhlig.

Známe Seniora roku 2017

9. 11. 2017. Ve čtvrtek 9. listopadu byl slavnostně vyhlášen XI. ročník ankety Senior roku 2017. Do letošního ročníku bylo doručeno celkem 19 návrhů mimořádně aktivních lidí starších 65 let s bydlištěm na území města Ostravy, kteří výrazně přispívají ke zlepšení života společnosti v Ostravě. Město současně vyhlásilo kategorii Klub seniorů roku 2017, do které bylo nominováno celkem osm klubů, organizací či sdružení zaměřujících se na aktivizaci seniorů, a které jsou svou činností zajímavé či výjimečné.

Sbíráme vzkazy budoucím generacím, truhlu zapečetíme 29. listopadu

8. 11. 2017. Až do 29. listopadu mohou zájemci napsat anebo nahrát své poselství pro budoucí generace a aktivně s námi oslavit 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě. Celoroční oslavy vyvrcholí na Prokešově náměstí před radnicí města ve středu 29. listopadu v době od 15 do 18 hodin. Oslavy budou zakončeny přesně ve stejný den, který je uveden v testamentu biskupa Bruna ze Schauenburku v souvislosti se zmínkou o osadě jménem Ostrava, ale o 750 let později.

Systém sdružených nákupů s novou firmou a s velkou úsporou

8. 11. 2017. V Ostravě již opět funguje Systém sdružených nákupů. Současným dodavatelem je společnost Tender systems, se kterou Ostrava uzavřela smlouvu o poskytování služeb 18. dubna. Po podpisu následovala 180 denní implementace nového systému, po kterou si zaměstnanci téměř 180 městských organizací a firem, za které v předchozích letech pořádala e-aukce společnost eCentre, museli zajistit nákup potřebných komodit a služeb sami.

Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého

2. 11. 2017. Město Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Do bytů bude namontováno 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, město nechá navíc nainstalovat 1682 detektorů CO. Dodavatele hlásičů v průběhu října vybere rada města. Celková částka za tato zařízení nepřesáhne částku 3 014 900 korun včetně DPH. Instalace je plánována na začátek roku 2018.

Opravená Českobratrská se otevírá 1. listopadu

30. 10. 2017. Rozsáhlá oprava Českobratrské ulice je u konce. V úterý 24. října se uskutečnily poslední tři kolaudace. Do úterý 31. října budou vydány všechny kolaudační souhlasy a od 1. listopadu bude ulice Českobratrská průjezdná pro veškerou dopravu. V provozu budou i autobusové zastávky „Husův sad“ a na ně navazující zpevněné plochy a komunikace pro pěší.

Atraktivní trvalky osvěží kruhový objezd u radnice

28. 10. 2017. Kruhový objezd na Prokešově náměstí bude nově osázen trvalkami a cibulovinami v barvách heraldického znaku. Již o tomto víkendu získá zcela novou podobu. Realizaci této veřejné zakázky provede firma Ivánek-Zeman pod dohledem projektantů z Trvalkového ateliéru Adama a Ivany Barošových. Výsadba a následná péče do konce roku 2018 přijdou na téměř 163 tisíc korun.

Výstava se stěhuje do Martinova a Proskovic

27. 10. 2017. Už předposlední zastávku bude absolvovat výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, připravená při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě archivem města. Čtyři základní panely provázejí ve všech městských obvodech návštěvníka prostřednictvím nejdůležitějších časových mezníků dějinami města v období pravěku, středověku, v 19. a 20. století. Další panel je věnován obvodu, v němž se právě výstava nachází.

Vzkazy budoucím generacím budou v truhle uloženy následujících 50 let

16. 10. 2017. Město Ostrava připravuje společně s Kulturním centrem Cooltour jako součást oslav 750. výročí první písemné zmínky o své existenci poselství do budoucnosti s názvem Ostrava 2067. Tím bude dřevěná truhla, do níž dnešní Ostravané umístí své „vzkazy budoucím generacím“.

Radnice a Prokešovo náměstí bude mít v následujících dvou letech novou výzdobu

13. 10. 2017. Jak se již v Ostravě stalo tradicí, také v letošním roce mohli sami obyvatelé města zvolit, jakou vánoční a novoroční výzdobu bude mít Nová radnice a Prokešovo náměstí.

V sadu Milady Horákové v Ostravě byly odhaleny opravené plastiky

12. 10. 2017. V sadu Milady Horákové byl v úterý 10. října odhalen po důsledné restauraci soubor čtyř cenných plastik, které vznikly v průběhu Mezinárodního sympozia prostorových forem, konaného v Ostravě v letech 1967 a 1969. Opravy zmíněných uměleckých děl se ujal Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s restaurátorem soch Tomášem Skalíkem. Město Ostrava poskytlo na realizaci projektu 99 tisíc korun z nového dotačního programu.

Pamětní deska a Památník civilním obětem válek

11. 10. 2017. Město Ostrava plánuje vytvořit dvě nová pietní místa. V místě bývalého internačního tábora Hanke bude umístěna pamětní deska jako memento poválečných hrůz na německém civilním obyvatelstvu. O život zde násilně a bez soudů přišlo 231 lidí. V sadu Dr. Milady Horákové pak vznikne Památník civilním obětem válek.

Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého

11. 10. 2017. Město Ostrava vybaví obecní byty požárními hlásiči a detektory oxidu uhelnatého (CO). Do bytů bude namontováno 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, město nechá navíc nainstalovat 1682 detektorů CO.

Kolejový absorbér mění barvu na podzimní odstíny

10. 10. 2017. Do podzimních odstínů se v těchto dnech zbarvují rozchodníky, které jsou součástí vegetačního koberce na kolejových absorbérech hluku na předmostí Frýdlantských mostů. Rozchodníky byly zvoleny v několika druzích, aby vzniklo bohaté zelené rostlinné společenství, které pokryje rovnoměrně a souvisle plochu a pevně prokoření do syntetického recyklátu kolejového absorbéru hluku. Každý z rozchodníků roste jinou rychlostí, některé z nich rychle rostou a rychle tvoří listy, ty potom nedokážou rychle vytvořit kořenovou síť a naopak. Právě to je důvodem skladby povrchu z několika druhů těchto rostlin, bonusem je barevná různorodost a zvýšená celková odolnost proti škůdcům a chorobám.

Výstava v říjnu dorazila do Pustkovce a Nové Bělé

3. 10. 2017. Putovní výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, kterou připravil u příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě Archiv města Ostravy, prochází v průběhu letošního roku postupně všemi 23 ostravskými městskými obvody. Výstava symbolizuje ve zkratce cestu, kterou město urazilo na své pouti od pravěku až po současnost.

Ostrava bude na veletrhu EXPO REAL vystavovat již po sedmnácté, ale přesto v novém pojetí

3. 10. 2017. Jako jediné české město se Ostrava kontinuálně účastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí v Mnichově, letos se v něm představí již posedmnácté. V letošní prezentaci však premiérově nabídne společnou expozici s Brnem, Moravskoslezským a Jihomoravským krajem. Expozice má za cíl představit investiční a také inovační potenciál obou měst i regionů. Koordinátorem společné prezentace všech čtyř subjektů je právě Ostrava. Veřejnou zakázku na dodavatele expozice vyhrála poprvé společnost Sun Drive s.r.o. z Chudčic za nejvýše přípustnou cenu 1,93 mil. Kč bez DPH.

Za peníze z fondu vyrazí do hor další stovky dětí

29. 9. 2017. Město Ostrava rozdělilo dalších 15 miliónů korun na ozdravné pobyty pro děti z jím zřizovaných mateřských a základních škol - na období od 1. listopadu 2017 do 30. dubna 2018. Doručené požadavky škol letos opět významně převýšily možnosti Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, a to o více než 9 miliónů korun. Ozdravných pobytů financovaných z fondu se tak bude moci zúčastnit 2267 dětí ze základních škol a 232 dětí z mateřských škol. Dohromady se jedná o 2499 dětí.