Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vy se ptáte, radnice odpovídá

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 08:15 - Radomír Panna
Od prvního vydání Ostravské radnice v roce 2015 naše čtenáře vyzýváme, aby nám posílali dotazy a připomínky k problémům, které se týkají našeho okolí, obvodu, města. Jsme potěšeni množstvím reakcí, některé z nich otiskujeme i s odpověďmi představitelů vedení města nebo odborníků z magistrátu. Najdete je také zde v elektronické podobě.

Proč byl odkloněn autobus 48?

● Marian Kuzmík se pozastavuje nad tím, proč byla změněna trasa autobusu č. 48, který dlouhá léta spojoval Zábřeh s Fifejdami a donedávna aspoň s Mariánskými Horami.

Zastávka bude přejmenována

● Tomáše Potomského zajímá, kdo rozhoduje o názvech zastávek v MHD? „Chci upozornit na to, že prodejna Interspar se poblíž autobusové a tramvajové zastávce Dubina Interspar už nenachází!“

Netolerujme krádeže papíru

● Ivo Petráš se nás zeptal, co hodlá město dělat s vybíráním nádob na komunální odpad (kov, papír) za účelem jeho zpeněžení? „Je to krádež, vždyť jde o majetek města!“ burcuje čtenář a rozebírá metody, kterými si „sběrači“ vydělávají na živobytí a snižují tak výnosy města a společnosti OZO.

Provoz na Výškovické

● Čtenář Jan Klimant se zeptal: „Jak bude řešena křižovatka Pavlovova-Výškovická, kde se zvýšil provoz zejména ve špičkách z důvodu otevření propojky ulic Plzeňské a Pavlovovy?“

Vraťte nám lavičku!

● S problémem, a nejen svým, se na nás obrátila paní Božena Adamcová: „Vloni v rámci rekultivace sídliště Fifejdy strhli starou zastávku Jiřího Trnky ve směru do města a vybudovali novou s lavičkami. Ze zastávky ve směru na Porubu byla lavička odstraněna. Domnívala jsem se, že i tam vyroste nová zastávka, nebo tam aspoň umístí novou lavičku. Bohužel, nic se nestalo. V květnu mi bude 72 let, mám problémy při chůzi, ale zejména při stání. A když mi autobus 37 těsně ujede a já čekám i 20 minut, věřte mi, je to strašné. Vrátíte nám lavičku?“

Za hezčí Černou louku

● Paní Hanu Blažkovou trápí nepěkný vzhled Černé louky: „Co hodlá město Ostrava udělat zejména s prostorem mezi tramvajovou zastávkou a divadlem loutek? Naprosto havarijní je tam stav chodníků a zeleně a vůbec celé Černé louky. Na druhé straně se investují obrovské částky do úprav nábřeží Ostravice u Sýkorova mostu, kde je pohyb lidí minimální! Spousta laviček, nové osvětlení. U Černé louky o lavičku nezavadíte a za šera si můžete na chodníku zlomit nohu!“

Kolik peněz pro sport?

● Pan Ladislav Bzonek položil obsáhlý dotaz na oblast sportu, z něhož jsme vybrali: „Ostrava dává nemalé prostředky do sportu, do velkých projektů, jsou zřejmě potřeba, jinak o nás nikdo nebude vědět. Odhadem Baníku město dává 240 milionů. Ale co dostávají další městské kluby? Tam je přece masovost, aby kluci nelumpačili. V jakých podmínkách pracují? Nebylo by dobré podporovat i menší kluby?“

Prodloužená Místecká

● Čtenáře Miloslava Hurníka zajímá: „Jak to vypadá s výstavbou III. etapy Prodloužené Místecké I/56, o které už léta není zmínka?“

Ročně 70 tisíc dokladů

● Čtenář Josef Oborný nám napsal obšírný e-mail o vyřizování svých dokladů na pracovišti magistrátu v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě. Vybrali jsme jeho zkušenost s vyzvednutím hotového občanského průkazu. „Na tabuli u dveří č. 3 svítil nápis E 18 Error. V praxi to znamenalo, že z pátých dveří v dlouhém intervalu vyšla úřednice a vyvolala např. číslo 1065 do dveří číslo 3,“ popisuje občan z Ostravy-Jihu. „Když do ostatních dveří zvali čísla 3160 a výše a já tam seděl s 3140, došlo mi, že těch 60 lidí v čekárně půjde taky do kanceláře číslo 3. Odešel jsem domů s tím, že tu občanku zas tak nepotřebuji. Nechal jsem si poradit a příští návštěva trvala pět minut od vstupu do opuštění budovy s vyzvednutým OP.“

Střecha odpovídá projektu

● Čtenáře Jana Klimanta zajímá, proč město ,nepohlídalo‘ stavbu nové tramvajové zastávky v ulici Plzeňská, jehož střecha se mu zdá ,příšerná‘. Dále se ptal, kdy začne výstavba plánovaného propojení ulic Plzeňská – Krmelínská – průmyslová zóna, když se již staví objekt Výjezdového centra na Dubině.

Exkrementy řeší zákon

● Igor Pavlík se redakce otázal, kdo je v Ostravě kompetentní řešit otázku přemíry psích exkrementů na mnoha místech města. Údajně v žádném jiném městě, kde žil, tento problém v takové míře nebyl.

K přejmenování došlo na žádost občanů

● Břetislava Karlinského z Hrabůvky zajímá, kdy a proč byla třída Stalingradských hrdinů přejmenována na ulici Plzeňskou, resp. Horní.

K nápravě dojde v druhé polovině roku

● JUDr. Jiřího Brejzu zajímá, kdo je autorem projektu stezky vedoucí podél řeky Ostravice od mostu v Hrušově k hradu ve Slezské Ostravě. „Jde mi především o zvolený materiál a způsob finální úpravy. Po první větší vodě byla stezka prakticky zničená. Hodlá magi¬strát její případnou opravu financovat?“ ptá se pan Brejza.

Kolárna se nezamyká

●  Olga Křenková z Poruby je častou návštěvnicí krytého bazénu v Porubě. Kolo si mohla uzamknout ve spodní části bazénu. „S novým občanským zákoníkem podle vedení bazénu tato možnost skončila. Zkusí mi někdo vysvětlit, zda je úschova kola za poplatek během doby plavání neřešitelným problémem?“

Městské firmy a společnosti

● Čtenáře Iva Krupaře zaujal článek o auditu městských firem. „Kolika firem je město Ostrava zřizovatelem nebo akcionářem, kdo a jak nás v nich zastupuje?“

Terminál a hluk z dopravy

● Jan Cypris se dočetl, že na budovaném terminálu na Dubině mají končit autobusy ze směru od Frýdku a Nového Jičína. „Bydlím na ulici A. Poledníka a už teď je zde velký provoz, hlavně tramvají. Uvažují zde magistrát a DPO o vybudování protihlukových stěn? S přestupem cestujících z autobusů na tramvaje vzroste jejich provoz.“

Poplatek za psa a místní daň

● Zdeněk Chadziandoniu se ptá, proč se platí poplatek za psa a kam peníze jdou?

Jak přejít Opavskou?

● M. Bureš často prochází z dosud zaslepené ulice Slavíkovy do Studentské směrem ke kolejím VŠB a zpět. Přechodu přes ulici Opavskou zde brání také silniční svodidlo. Proto se ptá: „Kdy dojde ke zprůchodnění ulic Slavíkovy a Studentské pro pěší?“

Proč byl odkloněn autobus 48?

● Marian Kuzmík se pozastavuje nad tím, proč byla změněna trasa autobusu č. 48, který dlouhá léta spojoval Zábřeh s Fifejdami a donedávna aspoň s Mariánskými Horami.

Zastávka bude přejmenována

● Tomáše Potomského zajímá, kdo rozhoduje o názvech zastávek v MHD? „Chci upozornit na to, že prodejna Interspar se poblíž autobusové a tramvajové zastávce Dubina Interspar už nenachází!“