Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zdarma pro seniory i děti

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Marii Nezdařilovou z Moravské Ostravy zaujala v Ostravské radnici informace o alternativní přepravě seniorů v Ostravě a její možné podpoře ze strany města. „Mladší senioři by jistě přivítali snížení věkové hranice pro bezplatnou přepravu seniorů,“ píše paní Nezdařilová.

ZBYNĚK PRAŽÁK, náměstek primátora pro sociální věci, zdravotnictví a vzdělanost: „V programovém prohlášení koaličních stran ANO 2011, ČSSD a KDU-ČSL ve vedení města jsme se zavázali, že jedním z našich cílů je zavedení bezplatné přepravy v městské hromadné dopravě pro osoby od 65 let věku. V současnosti mohou jezdit v Ostravě zdarma lidé od 70 let. Toto opa­tření by po projednání v příslušných orgánech mohlo začít platit od začátku roku 2016. Zároveň jsme se zavázali, že bychom chtěli zavést bezplatné jízdné v MHD pro děti a mládež. Chceme tím podpořit zlepšení jejich mobility nejen pro zajištění samotné dopravy do školy, ale také ve snaze rozšířit možnosti mimoškolních kulturních, sportovních a jiných aktivit. Před několika dny jsme se s panem primátorem opět setkali se členy Rady seniorů statutárního města Ostravy, která byla z podnětu seniorských organizací a předsedy jejich koordinačního centra pana ing. Feixe ustavena primátorem v dubnu t. r. Vedle již zmiňované záležitosti týkající se zlepšení podmínek pro cestování seniorů v MHD byly diskutovány další náměty související s konkretizací ‚Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017‘ v podmínkách našeho města. Program obsahuje komplexní řešení pomoci seniorům např. v oblasti zdravotní a sociální péče, bydlení, zájmových, vzdělávacích a společenských aktivit.“ (vi)