Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Proč byl odkloněn autobus 48?

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Marian Kuzmík se pozastavuje nad tím, proč byla změněna trasa autobusu č. 48, který dlouhá léta spojoval Zábřeh s Fifejdami a donedávna aspoň s Mariánskými Horami.

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu:
„Od 3. 3. 2013 byla autobusová linka č. 48 odkloněna z konečné zastávky Sokola Tůmy do zastávky Opavská v Porubě. Cílem změny bylo mimo jiné zvýšení efektivity nákladů na provoz městské hromadné dopravy. Reorganizací dopravy vznikla v řadě případů i nová přímá spojení a na některých linkách naopak došlo ke zkrácení provozních intervalů mezi jednotlivými spoji. Linka č. 48 byla převedena do trasy Opavská – Hrabová Průmyslová zóna. Byly tak spojeny silně využívané úseky bývalých linek č. 48 (Hrabůvka – Pískové doly) a č. 36 (Pískové doly – Poruba). Spojením navíc došlo k lepšímu využití velkokapacitních vozidel. O tom, jak je linka cestujícími využívána, svědčí i skutečnost, že již několikrát došlo k jejímu posílení, jak kapacitnímu, tak přidáním nových spojů. Autobusová linka č. 57 spojila úseky s menším využitím a jsou na ni nasazovány jak standardní, tak i méně kapacitní autobusy. Jedná se o úsek Sokola Tůmy – Pískové doly – Mírové náměstí – Nová huť hlavní brána. V době mimo špičku byly vytvořeny závazné přípoje mezi linkami č. 48 a 57 v zastávce Závoří.“ (vi)