Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poplatek za psa a místní daň

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Zdeněk Chadziandoniu se ptá, proč se platí poplatek za psa a kam peníze jdou?

JIŘINA SZABÓOVÁ, vedoucí oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu magistrátu: „Místní poplatky lze na rozdíl od jiných poplatků charakterizovat jako místní daně. Jsou příjmem rozpočtu obce a slouží k realizaci obecních a veřejných potřeb. Není za ně poskytována žádná přímá protihodnota. Mají funkci hlavně fiskální (získávání prostředků) a některé, jako poplatek za psa, i funkci regulační. To znamená, že výší poplatku (hranice je určená zákonem) může obec regulovat např. chov psů v určitých lokalitách (sídliště). V Ostravě jsou poplatky příjmem městských obvodů a ony samy rozhodují o jejich využití. Na základě vyžádaných odpovědí městských obvodů se dá všeobecně říci, že prostředky jsou využívány primárně na úklid a údržbu zeleně a veřejného prostranství, nákup košů pro exkrementy, nákup známek, poplatníci dostávají sáčky na psí exkrementy, jsou organizována očkování proti vzteklině, přispívá se i na čipování psů.“