Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

O diváka jde především

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Čtenář Vladimír Maryška položil do­taz týkající se občerstvení na měst­ském stadionu ve Vítkovicích. „V mi­nulém roce jsem při fotbalových utkáních a jiných příležitostech byl téměř vždy nespokojen s občerstve­ním. Nabídka na rozdíl od jiných sta­dionů v republice byla dost omezená, rychlost obsluhy nikoli závratná, lec­kdy se stalo, že jídlo nebo pivo prostě došlo. Kdo občerstvení na stadionu poskytuje? Město samo, nebo je zde nájemce?“

JAN KOSTECKÝ, Vítkovice Aréna, a. s.: „Při všech akcích ko­naných na městském stadionu, včetně fotbalových utkání, zajišťuje provoz stánků s občerstvením spo­lečnost Vítkovice Aréna formou pro­nájmu těchto míst provozovateli. Připomínky, které má pan Maryška k provozu a šíři sortimentu s nájem­cem probereme a zjednáme nápravu. Máme zájem na tom, aby se návštěv­níci na městském stadionu cítili dobře a rádi se sem vraceli. Velice by nám pomohlo, kdyby nás tazatel, ale třeba i další diváci, upozornili na nedo­statky. Při kterém utkání, u kterého konkrétního bufetu byli nespokojeni. Můj e-mailový kontakt je kostecky@arena-vitkovice.cz.“