Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Kdy kanalizace Hrabové?

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Pana Vladimíra Slavíka z Ostravy- Hrabové zajímá termín dostavby kanalizace v jižní části městského ob­vodu a ptá se, zda a kdy se s ní počítá.

BOHUSLAV GEMBÍK, zastupující vedoucí odboru investičního MMO: „Dostavba kanalizace v Ostravě- Hrabové je vázána na uplynutí zá­ruční lhůty na stavbu Rekonstrukce komunikace v ulici Paskovské, t. j. podzim 2019 (dotace EU). V případě nedodržení záruční l hůty, hrozí ze strany poskytovatele dotace její odebrání včetně sankcí, vyplývají­cích ze smluvních podmínek dotač­ního titulu. Zahájení prací na ka­nalizaci v tomto městském obvodu tedy předpokládáme nejdříve v prů­běhu roku 2019.“