Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Kde zaparkovat s LPG?

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Ivo Krupař navštívil budovu dopravně správních činností magistrátu v ul. 30. dubna a řešil jako řada jiných problém se zaparkováním. Většina míst v okolí je určena pro parkovací karty A, R, místa před „dopravkou“ jsou permanentně obsazena. „Jezdím na plyn a do podzemních garáží ne­mohu. Nemohlo by nějaké parkovi­ště být vyhrazeno pro majitele vozidel s LPG?“ ptá se pan Krupař.

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy MMO: „Vzhledem k nárůstu počtu motorových vozi­del není v možnostech žádného vel­kého města zajistit pro všechny do­statek bezplatných a v některých pří­padech i zpoplatněných parkovacích míst. Z důvodu zajištění parkování pro rezidenty bylo v centru města již v roce 2002 přistoupeno k zave­dení placeného stání. Na základě stížností rezidentů bydlících v zóně je i do budoucna třeba počítat s jejím rozšiřováním.

Při přemístění odboru dopravně správních činností magistrátu do bu­dovy v ulici 30. dubna bylo vytvořeno 80 nových parkovacích míst, z nichž část je provozována v režimu parkova­cího kotouče. Místa slouží návštěvní­kům ke krátkodobému parkování (30 až 120 minut). Kontrola dodržování opatření je věcí městské policie.

Co se týká vyhrazení parkovacích míst pro vozidla s pohonem na LPG nebo CNG, není nám známo, že by v ČR taková existovala, zřejmě z dů­vodu snadného zneužití. Možnost parkování vozidel s pohonem na LPG v hromadných garážích je od roku 2011 upravena vyhláškou č. 268/2011 Sb. Pokud provozovatel hromadné ga­ráže splní podmínky uvedené ve vy­hlášce, může povolit parkování vozi­del na plynná paliva. Je tedy věcí pro­vozovatele, zde Garáže Ostrava, a. s., aby posoudil, zda podzemní parkovi­ště na Prokešově náměstí splňuje pod­mínky výše uvedené vyhlášky.“